Bjerkreim kommune

Oversikta viser dei mest vanlege tilskotsordningane i landbruket som kommunen administrerer

Oversikta viser dei mest vanlege tilskotsordningane i landbruket som kommunen administrerer

Du kan lese om og evt søkje på desse ordningane ved å klikke på brytarane over.

Dersom du vil lese om eller søkje på andre tiltak på eigedomen, så finn du kanskje noko om du prøver denne linken:

Tiltak på eigedomen