Bjerkreim kommune

Sykkelrittet Tour of Norway går gjennom Bjerkreim 28. mai - sjekk stengte veier!

I f.b.m. sykkelrittet blir en rekke veier og kryss i kommunen sperret en periode tirsdag ettermiddag.  Nærmere info om hvor og når finner du i artikkel under Aktuelt.

Tiltak på eigedomen

Tiltak på eigedomen

Dei fleste fysiske tiltak som inneber rydding, graving eller planering i jorda treng å verta vurderte av avdeling for kulturminne hjå Fylkeskommunen.   Dersom tiltaket fører til inngrep i område med spesielle miljøverdiar så skal også Fylkesmannen si miljøvernavdeling ha tiltaket til høyring.  

Svein Olav Tengesdal
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon 51 20 11 73
Mobil 990 21 019
Kjell Helland
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon 51 20 11 72
Mobil 924 19 908