Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Politikontakt og namsmann

Politikontakt og namsmann

 

Politikontakt

Bjerkreim lensmannskontor stengte 20.12.17.

Politikontakt Svanhild Wetteland-Skåra er vanligvis å treffe på kommunehuset tirsdager og onsdager mellom kl. 10.00 og 14.00.  Bruk inngangen mot Esso. Politikontakten er ikke tilstede på kontoret i januar 2021.

Publikum kan også kontakte Eigersund politistasjon på tlf. 02800 eller 51 89 90 00.

Namsmann

Namsmann var tidligere lensmann, men er nå lagt til politiet.
Namsmynde forestår tvangsfullbyrdelse m.m. etter reglene i tvangsfullbyrdingsloven. Namsmynde er namsmannen og tingretten. Post til namsmannen skal sendes til: Eigersund politistasjon, postboks 25, 4379 Egersund.

Politivedtekter for Bjerkreim

Serviceavdelinga
E-post
Telefon 51 20 11 00