Politikontakt og namsmann

Politikontakt


Bjerkreim lensmannskontor stengte 20.12.17.

Politikontakten har vanligvis vært å treffe på kommunehuset mandager og tirsdager  mellom kl. 10.00 og 14.00.  Fra 1. oktober 2022 har politikontakten hatt samme kontor som NAV disponerer hver onsdag.  Henvendelser skjer via hovedinngangen på kommunehuset. 

Espen Haga er politikontakt i Bjerkreim.  Han har kontor på kommunehuset en til to dager pr. uke.  Foreløpig er det ikke faste dager som er satt opp.  

Publikum kan  kontakte Eigersund politistasjon på tlf. 02800 eller 51 89 90 00.

 

Namsmann

Namsmann var tidligere lensmann, men er nå lagt til politiet. Namsmynde forestår tvangsfullbyrdelse m.m. etter reglene i tvangsfullbyrdingsloven. Namsmynde er namsmannen og tingretten. Post til namsmannen skal sendes til:  Eigersund politistasjon, postboks 25, 4379 Egersund.

Politivedtekter for Bjerkreim

Kommunikasjon- og dokumentasjonsavdelingen
E-post
Telefon 51 20 11 00