Bjerkreim kommune

Politikontakt og namsmann

Politikontakt og namsmann

 

Politikontakt

Bjerkreim lensmannskontor stengte 20.12.17.

Politikontakt Sven Øyvind Hegrestad er å treffe på kommunehuset tirsdager og onsdager mellom kl. 10.00 og 14.00.  Bruk inngangen mot Esso.

NB!  Åpningstider i sommer:
Politikontakt vil være til stede 4., 8.,16., 24. og 31.juli.  I august vil politikontakt være til stede onsdager mellom kl. 10.00 og kl. 14.00 dersom det er tilgjengelig bemanning til dette. 

Publikum kan også kontakte Eigersund politistasjon på tlf. 02800 eller 51 89 90 00.

Namsmann

Namsmann var tidligere lensmann, men er nå lagt til politiet.
Namsmynde forestår tvangsfullbyrdelse m.m. etter reglene i tvangsfullbyrdingsloven. Namsmynde er namsmannen og tingretten. Post til namsmannen skal sendes til: Eigersund politistasjon, postboks 25, 4379 Egersund.

Politivedtekter for Bjerkreim