Sykepleierstudenter kan få stipend

Visste du at du kan få inntil 30 000 kroner i året av Bjerkreim kommune?

Bjerkreim kommune har stipendordning for bachelorstudenter i sykepleie som har begynt på studie eller har fått skriftlig bekreftelse på opptak, og som har signert arbeidsavtale med Bjerkreim kommune. 

Slik virker det

  • stipendet gis for ett år om gangen og løper fra august til august. 3-årsstudenter blir løst fra avtalen ved utgangen av mai det året de er ferdige med bachelor.
  • stipendet utbetales som et fast kronebeløp fordelt pr. måned, og kommer i tillegg til ordinær timelønn/fastlønn i  perioden avtalen gjelder.

Som student har du to alternativer.

Alternativ 1 - hvis du ønsker å jobbe hver tredje helg og ferie (r):

  • førsteårsstudenter får kr 20 000 i stipend i året
  • andreårsstudenter får kr 25 000 i stipend året
  • tredjeårsstudenter får kr 30 000 i stipend i året

Alternativ 2 - hvis du vil jobbe i ferie (r), minimum sommerferien

  • førsteårsstudent kr 15 000
  • andreårsstudent kr 20 000
  • tredjeårsstudent kr 25 000

Interessert?

Ta kontakt med Ellen Cecilie Vikeså. Da får du flere detaljer.

E-post: ellen-cecilie.vikesa@bjerkreim.kommune.no
Mobil: 980 65 326

Ellen Cecilie Vikeså
Avdelingsleder
E-post
Mobil 98 06 53 26