Bjerkreim kommune

Kommunale avgifter og gebyr

Kommunale avgifter og gebyr

Kommunen sender faktura tre ganger i året.

Kommunale avgifter er indirekte skatter på tjenester som kommunen gir. Kommunale avgifter er vann- og kloakkavgift, renovasjonsgebyr og feiegebyr. 

Kommunekassen i Bjerkreim krever inn de kommunale avgiftene med unntak av renovasjonsgebyret som blir krevd inn av Dalane Miljøverk - DIM.

I tillegg sender kommunekassen ut faktura i forbindelse med gebyrer for kommunale tjenester og oppholdsbetaling i barnehager og på institusjon

Betalingsfrister

Fakturaene sendes ut minst en måned før forfall og fakturaene har forfall 30.04, 30.8 og 30.11. Termin 2 sendes ut i juni måned med forfall 30. august. Dette for å ta hensyn til ferieavvikling.

Betalingssatsene for vann og avløp

Betaling av eiendomsskatt