Tilgjengelighet

Alle skal kunne bruke Bjerkreim kommune sine nettsider. 

Tilgjengelighetserklæring

Alle kommuner og offentlige virksomheter må ha en tilgjengelighetserklæring på plass fra 1. februar 2023. Vi må ha en erklæring for nettstedene som viser hvor gode vi er på universell utforming. 

På denne siden finner du tilgjengelighetserklæringer som Bjerkreim kommune har publisert. 

Tilgjengelighetserklæring for bjerkreim.kommune.no (oppdatert januar 2024).

Andre erklæringer

Bjerkreim kommune bruker også tjenester og tredjepartsløsninger. Det vanligste er at de har egne erklæringer på sine sider. 

For noen er ikke dette mulig per dags dato, og derfor legger vi ut erklæringene. 

E-dialog

Fiks bekymringsmelding

  • Webcruiter (kommer)
  • Friskus (kommer)
  • Visma Flyt (kommer)