Tilgjengelighet

Alle skal kunne bruke Bjerkreim kommune sine nettsider. Vi jobber med å gjøre brukeropplevelsen best mulig, og vi bruker relevante standarder for tilgjengelighet. 

Tilgjengelighetserklæring

Alle kommuner og offentlige virksomheter må ha en tilgjengelighetserklæring på plass fra 1. februar 2023. Vi har plikt til å fortelle omverden hvor langt vi er kommet i arbeidet med universell utforming på nettsidene vår. Dette er gjort via tilgjengelighetserklæringen som gir brukere en oversikt over den universelle kvaliteten.

Tilgjengelighetserklæringen for bjerkreim.kommune.no

Andre erklæringer

Bjerkreim kommune bruker også tjenester og tredjepartsløsninger. Det vanligste er at de har egne erklæringer på sine sider. 

For noen er ikke dette mulig per dags dato, og derfor legger vi ut erklæringene. 

E-dialog

Fiks bekymringsmelding

  • Webcruiter (kommer)
  • Friskus (kommer)
  • Visma Flyt (kommer)