Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Turområder og turkart

Turområder og turkart

Turguide for Bjerkreim

Det er utarbeidet et turkart for Bjerkreim med merkede turstier gjennom natur- og kulturlandskapet i kommunen.  Kartet viser både nye og gamle turløyper.  Noen løyper går over til nabokommunene Eigersund, Sirdal og Gjesdal.  I alt er det merket 520 km løyper, 420 km av disse er i kommunen vår.

På kartet er det og merket av parkeringsplasser for alle løypene.  På informasjonstavler på parkeringsplassene er det hengt opp kart som viser merkede stier for fotturer i området rundt.

Turkartet kan kjøpes på kommunehuset og Vikeså Veiservice (Esso) eller du kan laste ned kartutsnitt til enheten din.

I tillegg er det i samarbeid med Dalane Friluftsråd laget 11 brosjyrer med omtale av 33 turer fra turkartet.

 

Nedlastbare turkart                   Turbrosjyrer               Turisttoaletter i Ørsdalen

Annette Olden Nedrebø
Rådgiver kultur
E-post
Telefon 51 20 11 14
Mobil 988 80 147
Gerd Siqveland Engelsgjerd
Landbrukssjef
E-post
Telefon 51 20 11 70
Mobil 976 18 519

Åpningstider

Bjerkreim kommunehus

Man. - fre. kl. 08 - 15