Mine fakturaer

Du finner fakturaer fra Bjerkreim kommune i vår portal.

Innbyggerinnsyn

Innbyggere kan nå gå inn på våre nettsider, under økonomi og Mine fakturaer, og se faktura sendt fra kommunen. Innlogging skjer via ID-porten. I løsningen kan du se hva som er betalt og hva som står i rest.

Du kan klikke på faktura og få detaljer for fakturert beløp, og du kan også også se fakturaen i PDF for eventuell utskrift.

Har du fått faktura fra Bjerkreim kommune, men den vises ikke i løsningen? Det skyldes mest sannsynlig at vi ikke har sendt faktura til deg ved bruk av personnummer. 

Betalingsutsettelse

Det vil etter gitte regler være mulig å søke om betalingsutsettelse på fakturaen direkte i løsningen. Det må gjøres før forfall. Er ikke kravene til betalingsutsettelse oppfylt, vil du ikke få opp knapp for søknad betalingsutsettelse.

Artikkelliste