Mine fakturaer

Fra og med 2022 kan du finne fakturaer fra Bjerkreim kommune på vår nye portal.

Innbyggerinnsyn

Innbyggere kan nå gå inn på våre nettsider, under økonomi og Mine fakturaer, og se faktura sendt fra kommunen. Innlogging skjer via ID-porten. I løsningen kan du se hva som er betalt og hva som står i rest.

Du kan klikke på faktura og få detaljer for fakturert beløp, og du kan også også se fakturaen i PDF for eventuell utskrift.

Har du fått faktura fra Bjerkreim kommune, men den vises ikke i løsningen? Det skyldes mest sannsynlig at vi ikke har sendt faktura til deg ved bruk av personnummer. 

Veileder innbyggerinnsyn WEB (PDF, 992 kB)

Betalingsutsettelse

Det vil etter gitte regler være mulig å søke om betalingsutsettelse på fakturaen direkte i løsningen. Det må gjøres før forfall. Er ikke kravene til betalingsutsettelse oppfylt, vil du ikke få opp knapp for søknad betalingsutsettelse.

Artikkelliste