Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Nydyrking

Nydyrking

All nydyrking er i dag søknadspliktig etter Forskrift om nydyrking.

Forskriftene legg stor vekt på ivaretaking av miljøverdiar og absolutte krav er m.a.

  • Minste avstand til vassdrag med årssikker vassføring er 6 meter. 
  • Minste avstand til vassdrag utan årssikker vassføring er 2 meter.
  • Areal over 50 dekar skal konsekvensutgreiast etter eigne reglar.

 Meir om dette regelverket og søknadsskjema for å søkje om godkjenning av plan for nydyrking er å finna her.