Nav-kontoret på Vikeså er stengt

Nav på kommunehuset er stengt inntil videre. Kontaktinformasjon til Nav Dalane