Bjerkreim kommune

Aktuelt

Kvinnelig deltaker på UKM

UKM 2023 inviterer alle unge mellom 10 og 20 år til å delta i årets UKM (Ung kultur møtes). Vis andre hva du kan!

Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars 2023. 

Vurderer du å studere, men syns det er vanskelig å kombinere studier med jobb eller familieliv?

Barnehageunger i kulturparken

Endelig liv og lys i Bøygen – test selv.

Ei dame og en mann i sak om fritidssttøtte

Kommunen deler ut 60 000 kroner til familier som trenger økonomisk støtte.

illustrasjon av helsesenter

Bjerkreim kommune har fått tilsagn om inntil kr 98 984 000 i investeringstilskudd til Bjerkreim helsesenter på Kodleberget.

Bjerkreim kommune er stevnet i Sør-Rogaland tingrett av private barnehager.

Ewz Måkaknuten Vind AS (Måkaknuten) og ewz Stigafjellet Vind AS (Stigafjellet) ønsker å støtte lokalsamfunnene i Bjerkreim og Gjesdal med en årlig pengegave på kr 100 000.

Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona, kan det være aktuelt at du får behandling med tabletter.