Bjerkreim kommune

Aktuelt

Fristen for å komme med merknader er fredag 9. desember.

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten ønsker å gi enda bedre kvalitet på tjenestene. Derfor vil Bjerkreim kommune høre hva slags erfaringer du har med hjelpen du mottar fra oss i dag.

Påmeldingen er åpen til 3. januar.

I Bjerkreim kan du få oppfriskningsdose torsdager fremover.

Baksida Bjerkreimsnytt

Bjerkreim kommune gir ut Bjerkreimsnytt ti ganger i året. Nå har vi faste, ledige annonseplasser for 2023.

Mann foran en presentasjon

Kommunedirektør Ørjan Daltveit presenterte forslaget til økonomiplan og budsjett for kommunestyret tirsdag kveld 1. november.

Har du det du trenger for å greie deg hvis vann og strøm plutselig blir borte?

Senke temperaturen i kommunale bygg og bytte til led-pærer er eksempler på hva kommunen gjør for å holde energiforbruket nede.