Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Aktuelt

Ungdomsrådet i Bjerkreim har laget ny instagramkonto med @ungdomibjerkreim.
De har i tillegg lansert en konkurranse med god premie og snarlig trekning.

 Som fleire andre bibliotek, vil me også ha take-away-bibliotek.  I fyrste omgang blir det denne veka før påske.

Bjerkreim kommune holder inntil videre banene åpne for personer i samme husstand og med klare begrensninger.  Les mer....

Eigersund brann og redning melder at det på grunn av økt skogbrannfare innføres generelt bålforbud i Eigersund og Bjerkreim kommuner fra og med torsdag 26.03.20. kl. 15.00.

Denne tiden kan være krevende både for barn og unge. Det kan være følelser og tanker som er vanskelige å håndtere.  Vi gir barn og unge tilbud om støttesamtale på telefon.

Det er viktig å minimera smittefare også i omsorgstilbodet, derfor har ein relativt strenge retningslinjer på kven som får tilbod på skulen no mens vanleg skule er stengd. 

For perioden 15.03-14.04 vil det foreløpig ikke bli utstedt faktura for opphold i barnehage og SFO.

Bjerkreim kommune kan trenge din hjelp.

Grunnet pågående utbrudd av koronavirus reduserer vi vårt helsestasjonstilbud i hht føringer fra Helsedirektoratet. 
Fra og med 16.03.20 gjelder som følger: