Bjerkreim kommune

Aktuelt

Vet du at Destinasjon Bjerkreim kanskje er mer enn du tror?  Du tror kanskje at din bedrift eller syssel ikke passer inn.  Det er mulig at den faktisk gjør det.  

Bjerkreim kommune ønsker å komme i kontakt med alle som vil bidra som frivillig i forbindelse med flyktningene fra Ukraina.  Åpent møte tirsdag 24.05. kl. 19.00.

 

 

I år er 17. mai feiringen ved Bjerkreimshallen.  Parkering på østsiden av Bjerkreimshallen (mot Vikesdal), ved Samfunnshuset og kunstgrasbanen.  Konferansierer er Emma Allen og Nora Vassbø

Ekstraordinær tilleggsutlysning er publisert hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.  Søknadsfrist 20.05.2022.

Meteorologisk institutt melder om stor skogbrannfare i vårt område og har kategorisert dette til farenivå oransje.

Alle nyankomne fra Ukraina må melde seg til politiet i Sør-Vest politidistrikt. Det gjør man ved å møte opp på Hotell Sverre i Sandnes sentrum. Deretter vil politiet kalle inn til asylregistrering på Bryne. Etter registrering hos politiet vil du få D-nummer (midlertidig identitetsnummer).

Det er den seinare tida påvist skabb i Bjerkreim. Skabb gir kløande utslett, og skal behandlast. Merk at skabb smitter ved hudkontakt, og i enkelte tilfeller via klede og tekstilar.

Ta kontakt med fastlege ved mistanke om skabb. 

Meir informasjon: https://www.helsenorge.no/sykdom/hud-og-har/skabb/

Knut Vassbø
smittevernlege

Bjerkreim kommune inviterer alle lag, foreninger og andre som arrangerer aktiviteter til å delta på en fysisk samling med opplæring i Friskus.com.

Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark i Norge, med unntak av godkjente bålplasser. Reglene åpner samtidig for bruk av skjønn, der brannvesenet kan gi tillatelse.

Det er med stor glede Bjerkreim kommune inviterer til den offisielle åpningen av Kaurebu torsdag 12. mai kl. 10.00-11.30.