Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Aktuelt

Pr. 9. april kl. 10.00

Varsling og gjeldande prioriteringsrekkefølge

Info til påskegjester

Grunnet nye smittevernregler.

 

 

 Reguleringsplan til offentlig ettersyn - North Sea Energy Park, gnr. 80 bnr. 8 mfl. Hetlandsskogen

Kodleberghagen

Detaljregulering for nytt omsorgssenter i Kodleberghagen
 

Stortingsvalet blir måndag 13. september 2021, men det må planleggjast for eit annleis val i år, pga. smittesituasjonen.

Det vil bli behov for fleire medarbeidarar, og reserve som kan stilla på kort varsel ved ev. sjukdom (utanom det lovpålagte stemmestyret).


Vi ønskjer at interesserte innbyggjarar i kommunen (over 18 år) melder seg til dette.