Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Aktuelt

Kulturdagen 2021 arrangeres søndag 28.11 fra kl. 1400-1630 på Bjerkreim samfunnshus.

Velkommen til julegrantenning lørdag 27.11 kl. 1800 utenfor kulturbanken

Vi er i gang med sentrumsplanen for Nesjane og Vikeså og i den forbindelse inviteres det til åpent informasjonsmøte på samfunnshuset, onsdag 24. november kl. 19.00 - 21.00.

Hurtigtester legekontor

Korona antigen hurtigtester til selvtesting er gratis tilgjengelig i inngangspartiet utenfor legekontoret, se bildet. Åpningstid: kl 08.00 - kl 16.00
  

I haust og vinter er det viktig å unngå smittespreiing både av COVID og influensa. Ved å vaksinera deg reduserer du risiko for smitte og sjukdom både for deg sjølv og dei rundt deg. I Bjerkreim er det enkelt å bli vaksinert:

Rådmannen presenterte sitt forslag til økonomiplan og budsjett den 2. november.

 

Bjerkreim har ingen lokale retningslinjer.  Dvs. at dei råda som blir gitt her, er identiske med råd som blir gitt på fhi.no.  

 

Tusen takk til alle som bidrog til at Bjerkreim kommune fekk eit FLOTT resultat i årets TV-aksjon!