Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Aktuelt

Informasjon frå smittevernlegen

Det er påvist eit nytt tilfelle med hurtigtest for COVID-19 i Bjerkreim fredag 17. september. Smittesporing er igangsatt.

 

Det blir no opna for tredje dose COVID-vaksine for spesielle risikogrupper.

Dei som ønsker, og som oppfyller vilkår for å få tredje dose vaksine, kan melda seg opp til vaksine i Bjerkreim via REMIN. Link: Bjerkreim kommune | ReMin
Aktuelle grupper er lista opp nedanfor. Dei må då hugsa å ta med dokumentasjon på at dei tilhøyrer ei spesiell risikogruppe.

NB: Pasientar som tilhøyrer andre kategoriar enn dei som er nemnt nedanfor, skal ikkje bestilla tredje dose vaksine før dei har blitt kontakta av spesialisthelsetenesta. 

Tidspunkt for tredje dose.
Det skal vera minimum fire veker mellom andre og tredje dose.

Eit fullvaksinert helsepersonell i Bjerkreim kommune har tysdag 14. september testa positivt på COVID-19 hurtigtest. Antatt smittekjelde er utanfor kommunen.

Takk til alle veljarane for oppmøtet til Stortingsvalet 2021, spesielt i førehandsstemmingsperioden. Det har aldri før vore så mange som har stemt på førehand i Bjerkreim.

Plan for vaksinering av 12-15-åringar i Bjerkreim

   

Her kjem resultatet av landøyda-aksjonen:

Landøyda blomst


Gjer ein siste innspurt og ver med i trekkinga av flotte premiar.

Informasjon frå smittevernlegen

Viktig melding frå smittevernlegen.