Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Aktuelt

Varsling og gjeldande prioriteringsrekkefølge

Fra og med i dag åpnes det for elektronisk timebestilling.

Statusoppdatering frå smittevernlegen

Artisten Rossmann

Velkommen søndag 13. juni kl. 13.00

  

 
12 kommuner i Sør-Rogaland innfører forbud mot rulling med russekjøretøy fra natt til lørdag 5. juni og til og med 13. juni. Det gjøres for å hindre en mulig smittespredning som kan sette gjenåpningen av samfunnet i fare.

Program for sommeren 2021

Bilde: FHI

 Informasjon om vaksinering av enkelte grupper 

Program for dagen

 

Bjerkreim kommune ønsker deltakere i medvirkning til kommuneplanens samfunnsdel

 

Politikontakt Svanhild Wetteland-Skåra

- med viktig informasjon