Kommunestyret har vedtatt to planendringer

Dette gjelder planer for North Sea Energy Park og Moi brudd og massetak.

Bjerkreim kommune har behandlet forslag til planendring etter forenklet prosess for North Sea Energy Park- Hetlandskogen.

Kommunestyret vedtok endringen i kommunestyret 30. januar. 

Se på saken, plankart og bestemmelser.

Kommunestyret har også vedtatt endring av detaljreguleringsplan for Moi brudd og massetak. Utstyr og bygninger må fjernes når området blir tilbakeført til LNF-område.  

Saken ble vedtatt 30. januar.

Se saken, kart og bestemmelser.