Bjerkreim kommune

Kommunen anker ikke dom i mobbesak

Kommunen anker ikke dom i mobbesak

Bjerkreim kommune vil ikke anke mobbesaken som nylig var avsagt i tingretten og tar dommen til etterretning.

Kommunen har hatt kontakt med motparten og beklaget opplevelsen vedkommende har hatt.