Jobber med en felles frisklivssentral for Dalane

Dalane-kommunene jobber nå i prosjekt for å få etablert en felles frisklivssentral.

— En frisklivssentral er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste, forklarer folkehelsekoordinator Line Pettersen i Bjerkreim kommune. 

Alle frisklivssentraler har tilbud som hjelper deg med å:

•             bli mer fysisk aktiv

•             få et sunnere kosthold

•             slutte å snuse eller røyke

•             bli sterkere psykisk

Veiledning og oppfølging foregår både individuelt og i grupper.

Målet er å få til et felles frisklivstilbud til alle innbyggerne i Dalane-kommunene. Ved å jobbe på tvers i kommunene er håpet å legge til rette for spennende gruppetreninger og kurs som innbyggerne i Dalane kan benytte seg av.

I dag har Eigersund kommune frisklivssentral med tilbud om helsesamtaler, gruppetilbud og kurs. Høsten 2024 er målet at Friskliv Dalane er etablert og i drift med ansatte med god kompetanse, energi og et stort ønske om å gjøre en forskjell for mennesker som trenger hjelp og støtte til å endre levevaner. 

Frisklivssentralen er et viktig tilbud for folkehelsearbeidet i kommunene.