Disse 25 får el-sykkelstøtte

Trekningen ble gjort i kommunestyret tirsdag 12. desember.

trekning av el-sykkelstøtte i kommunestyresalen - Klikk for stort bilde

Også vi i Bjerkreim bør sykle mer og bruke bilen mindre. Kommunen og Kolumbus ønsker å legge til rette og bidrar med 125.000 kroner i støtte. I praksis betyr det at 25 innbyggere får inntil 5000 kroner i støtte til å kjøpe el-sykkel. 
 

Lista:
 

 • Torunn Ivesdal Gjedrem
 • Viktoriia Komyshan
 • Jostein Merkesdal
 • Tor Aksel Ramsli
 • Tora-Britt Svela 
 • Elin Tjetland Bjordal 
 • Svanhild Ødegård Sundvor 
 • Stian Rafoss Obrestad 
 • Nafissa Hassan Said
 • Said Hassan Said 
 • Stein Pettersen 
 • Brit Fuglestad 
 • Paul Enevald Spødervold
 • Magni Ødegård
 • Tommy Herredsvela
 • Susanne Vaule
 • Arnold Helland
 • Jon Arne Eikeland
 • Karen Monge Ollestad
 • Synnøve Sollid Svela
 • Kristine Espedal
 • Terje Laksesvela Helland
 • Einar Espedal
 • Tone Halvorsen
 • Cecilie Fuglestad