Bjerkreim kommune

Grave i offentlig veg

Grave i offentlig veg

Har du behov for å grave i offentlig veg må først vegeier gi tillatelse. Gjelder søknaden kommunal veg, sendes søknaden til kommunen. Søknaden må inneholde opplysninger om hvorfor det skal graves og vedlegges situasjonskart som viser hvor det skal graves.

Gjelder søknaden fylkesveg, er det Statens vegvesen som gir tillatelse. Se vegvesenets nettside for veiledning om dette.

Kristian Nomedal
Kommunalsjef
E-post
Telefon 51 20 11 10
Mobil 400 01 110