Bjerkreim kommune

Etablering av avkjørsel

Etablering av avkjørsel

Etablering av avkjørsel krever tillatelse etter veglovens bestemmelser.

For å lage avkjørsel fra fylkesveg må du ha tillatelse fra Rogaland fylkeskommune. Du kan søke elektronisk om dette på vegvesenets nettside.

For å lage avkjørsel fra kommunal veg må du ha tillatelse fra kommunen.

Bruk vårt elektroniske søknadsskjema. 

Søknaden bør inneholde opplysninger om behovet for avkjørselen, beskrivelse av ønsket utforming og situasjonskart som viser plassering/utforming av avkjørelen med tilhørende siktsoner.

Vær oppmerksom på at bygging av avkjørsel med tilhørende veg også kan være søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven.

Kristian Nomedal
Kommunalsjef
E-post
Telefon 51 20 11 10
Mobil 400 01 110