Bjerkreim kommune

Naturforvaltning

Naturforvaltning

Miljødirektoratet har det faglige ansvaret for forvaltning av natur i Norge. Kommunene er tillagt myndighet for ulike naturforvaltningsoppgaver som forurensing og kulturminner.