Omsorgsbolig

Dersom du på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke lenger kan bo din nåværende bolig kan du søke om omsorgsbolig.

Søk om omsorgsbolig (PDF, 241 kB)

Bjerkreim kommune har 20 kommunalt eide omsorgsboliger som leies ut til personer som har behov for en tilrettelagt bolig. 17 av boligene ligger i nær tilknytning til omsorgssenteret på Vikeså, og tre trygdeboliger plassert i Røyslandsfeltet.

Det er også mulighet for å kjøpe andel i Røyslandstunet borettslag,. Borettslaget er underlagt Bate boligbyggelag. Borettslaget består av sju boliger tilrettelagt for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Boligene har innskudd og månedlig husleie. Tildelingen av boligene skjer gjennom omsorgstjenesten i Bjerkreim.