Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Opptak og frister

Opptak og frister

Hovedopptak

I hovedopptaket tildeles plasser som blir ledige i august.  Plass tildeles etter lovbestemte kriterier.
Bjerkreim kommune praktiserer samordna opptak - dvs. at de kommunale og private barnehagene foretar felles opptak for søknader som er mottatt til hovedopptaket.  

Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars
 

Hvem har rett til plass i hovedopptaket?

Barn som fyllet ett år innen utgangen av november inneværende år, og søker innen opptaksfristen 1. mars samme år, har lovfesta rett til barnehageplass.

Søknader som kommer inn etter fristen til hovedopptaket, blir vurdert ut fra ledig kapasitet og pedagogisk bemanning i den enkelte barnehage.  

Søk barnehageplass via vårt elektroniske søknadsskjema

 

  

Ingeborg Vik
Rådgiver oppvekst
E-post
Telefon 51 20 11 05
Brit Fuglestad
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 20 11 63
Sekretær Bjerkreim skule Tlf. 51 45 93 80