Fellingsavgift

Fellingsavgift
Type vilt Gebyr
Voksen elg 620
Elgkalv 370
Voksen hjort 480
Hjortekalv 290