Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Priser for utleie i kommunale bygg

Priser for utleie i kommunale bygg

Utenbygds lag og organisasjoner og alle private betaler leie i kommunale bygg.
Lag og organisasjoner med tilhørighet i kommunen (innenbygds) leier gratis*.  Dette gjelder ikke for organisasjoner innen fagforeninger eller næring.

* For leie av lokaler i kommunehuset på dagtid man. - fre., må alle lag og organisasjoner betale leie.  Dette gjelder fram til kl. 16.00.

Det er mulighet til å kreve inn et gebyr på minimum kr 500,- av leietakere som ikke rydder opp og/eller gjør rent etter seg.
Leietaker har ansvar dersom ting blir ødelagt i forbindelse med leie.
 

Kontaktinfo og priser:

Kommunehuset - tlf. 51 20 11 00

Utleie kommunehuset
Type rom Pris 2021
Kommunestyresal m/kjøkken kr 1 420
Kommunestyresal u/kjøkken kr 1 030
Møterom/matsal kr 620
- tillegg for bruk av kjøkken kr 360

Leiesatsene er inkl. bruk av fastmontert videokanon.
 

Kulturbanken - tlf. 51 20 11 30 / 916 19 041

Utleie kulturbanken
Type rom Pris 2021
Konsertsal, foajé og kjøkken kr 2 800
Konsertsal og foajé u/kjøkken kr 2 300
Foajé og kjøkken kr 1 600
Foajé u/kjøkken kr 1 100
Utleie til skoleklasser, kommunale personalfester og fagforeninger tilknytet kommunen 1/2 pris

 

Vikeså skule - tlf. 51 45 93 00

Utleie Vikeså skule
Type rom Pris 2021
Fast leie:
Klasserom/møterom kr 250
Gymsal m/garderober kr 800
Klasserom/møterom kr 300
Vestibyle + utleiekjøkken kr 900
Gymsal + utleiekjøkken inntil 3 timer kr 600
Gymsal + garderober kr 1 000
Gymsal + vestibyle + utleiekjøkken kr 1 500
Svømmebasseng m/gard. inntil 3 timer kr 1 200

All utleie er kveldsleie (frem til kl. 22.00) - ikke døgn. Leier ikke ut til overnatting.

 

Bjerkreim skule - tlf. 51 45 93 80

Utleie Bjerkreim skule
Type rom Pris 2021
Fast leie:
Gymsal m/garderober kr 450
Tilfeldig leie:
Gym.sal kr 600
Gym.sal + utleiekjøkken kr 750
Gym.sal + garderober kr 750
Gym.sal + garderober + utleiekjøkken kr 900

All utleie er kveldsleie (frem til kl. 22.00) - ikke døgn. Leier ikke ut til overnatting.

 

Røysekatten barnehage - tlf. 51 45 93 60

Utleie Røysekatten barnehage
Type rom Pris 2021
Kjøkken + Harehiet + inngang. Utleie varer til kl. 22.00 hvis det ikke er overnatting. kr 700
Utleie med overnatting, pr. døgn kr 1 000

 

Kløgetvedttunet - tlf. 51 20 11 00 (Kommunehuset)

Utleie Kløgetvedttunet
Type rom Pris 2021
Møterom/spiserom kr 860