Priser for utleie i kommunale bygg

Utenbygds lag og organisasjoner og alle private betaler leie i kommunale bygg. Lag og organisasjoner med tilhørighet til kommunen (innenbygds) leier gratis. Dette gjelder ikke for organisasjoner innen fagforeninger eller næring.  

For leie av kommunehuset på dagtid på ordinære ukedager må alle lag og organisasjoner betale leie. Dette gjelder frem til kl. 16.00. Kommunen har rett til å kreve et gebyr på minimum kr 500,- av leietakere som ikke rydder opp og/eller gjør rent etter seg. I spesielle tilfeller kan gebyret bli høyere enn kr 500,-. Leietakere har ansvar for å erstatte ting som blir ødelagt i forbindelse med leie. 
 

Kontaktinfo og priser:

Kommunehuset - tlf. 51 20 11 00

Utleie kommunehuset
Type rom Pris 2024
Kommunestyresal m/kjøkken kr 1565
Kommunestyresal u/kjøkken kr 1150
Møterom/matsal kr 670
Møterom/matsal m/kjøkken kr 1010

Leiesatsene er inkl. bruk av fastmontert videokanon.
 

Kulturbanken - tlf. 51 20 11 30 / 416 20 848

Utleie kulturbanken
Type rom Pris 2024
Banksalen, foajé og kjøkken kr 3025
Banksalen og foajé uten kjøkken kr 2400
Foajé og kjøkken kr 1670
Foajé u/kjøkken kr 1145
Leie av kulturskolen for skoleklasser til klassefester, kommunale personalfester, fagforeninger tilknyttet kommunen 1/2 pris

Vikeså skule - tlf. 51 45 93 00

Utleie Vikeså skule
Type rom Pris 2024
Fast leie:
Klasserom/møterom kr 3025
Gymsal m/garderober kr 2400
Svømmehall m/garderober kr 1670
Tilfeldig leie:
Klasserom/møterom 1/2 pris
Vestibyle + utleiekjøkken kr 1030
Gymsal + utleiekjøkken inntil 3 timer kr 700
Gymsal + garderober kr 1140
Gymsal + vestibyle + utleiekjøkken kr 1750
Svømmebasseng m/gard. inntil 3 timer kr 1350

All utleie er kveldsleie (frem til kl. 22.00) - ikke døgn. Leier ikke ut til overnatting.

Bjerkreim skule - tlf. 51 45 93 80

Utleie Bjerkreim skule
Type rom Pris 2024
Fast leie:
Gymsal m/garderober kr 615
Tilfeldig leie:
Gym.sal kr 680
Gym.sal + garderober kr 865
Gym.sal + utleiekjøkken kr 865
Gym.sal + utleiekjøkken inntil tre timer kr 540
Gym.sal + garderober + utleiekjøkken kr 1030

All utleie er kveldsleie (frem til kl. 22.00) - ikke døgn. Leier ikke ut til overnatting.

Røysekatten barnehage - tlf. 51 45 93 60

Utleie Røysekatten barnehage
Type rom Pris 2024
Kjøkken + Harehiet + inngang. Utleie varer til kl. 22.00 hvis det ikke er overnatting. Kr 780
Utleie med overnatting, pr. døgn Kr 1150