Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Styrevervregisteret

Styrevervregisteret

 

Kommunenes sentralforbund sitt styrevervregister er et webbasert register som skal gi oversikt over folkevalgtes, ansattes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser.

Folkevalgte og ansatte i kommunen registrerer selv sine verv i registeret.

Se oversikt over folkevalgte og ansatte (ledere/avdelingsledere) i Bjerkreim kommune i KS' styrevervregister.

Tora Britt Svela
Leder serviceavdeling
E-post
Telefon 51 20 11 60
Torunn Gjedrem
Arkivansvarlig
E-post
Telefon 51 20 11 62