Styrevervregisteret

Kommunenes sentralforbund sitt styrevervregister er et webbasert register som skal gi oversikt over folkevalgtes, ansattes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser.

Folkevalgte og ansatte i kommunen registrerer selv sine verv i registeret. Se oversikt over folkevalgte og ansatte (ledere/avdelingsledere) i Bjerkreim kommune i KS' styrevervregister.

Torunn Gjedrem
Arkivansvarlig
E-post
Telefon 51 20 11 62