Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Årsmeldinger

Årsmeldinger

Årsmeldingen er administrasjonen sin tilbakemelding til de folkevalgte i Bjerkreim kommune om ressursbruk og resultat i året som gikk. Årsmeldingen viser også utfordringer som må løses i framtiden. 

I årsmeldingen finner man mye informasjon om kommunen sin virksomhet og utvikling, både i forhold til økonomiske oversikter og tilbakemeldinger fra de enkelte tjenesteområdene.

Kommunestyret har bestemt at målformen for administrasjonen skal være språklig nøytral, derfor er noen årsmeldinger på nynorsk og noen på bokmål.

Årsmelding 2011 (PDF, 2 MB)
Årsmelding 2012 (PDF, 2 MB)
Årsmelding 2013 (PDF, 2 MB)
Årsmelding 2014 (PDF, 2 MB)
Årsmelding 2015 (PDF, 2 MB)
Årsmelding 2016 (PDF, 2 MB)
Årsmelding 2017  (PDF, 2 MB)
Årsmelding 2018 (PDF, 2 MB) 
Årsmelding 2019 (PDF, 2 MB)
Årsmelding 2020 (PDF, 3 MB)​​​​​​​