Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Kart og eiendomsinformasjon

Kart og eiendomsinformasjon

Stedfestet informasjon om et område eller en eiendom kan finnes i de ulike kartløsningene som listen under henviser til.

Kartløsninger:
Kartløsninger:
Formål kartløsninger er egnet til Kartløsning
Ta kartutskrift for utarbeiding av situasjonsplan for byggetiltak og deling av eiendom Kilden
Oppdatert informasjon om eiendom, så som tinglyste forhold og bygningsinformasjon Se eiendom
Kartfestet informasjon om en rekke ulike tema, så som kulturminner, naturfarer, vernede områder, naturtyper og truede arter m.m. Temakart-Rogaland
Digitalt planregister, informasjon om kommunens arealplaner Planregister Bjerkreim
Flyfoto Norge i bilder
Diverse temakart om fare- og aktsomhetsområder, vassdrag og nedbørsfelt m.m. NVE kartkatalog
Kartløsning som samler de fleste temadatasettene NVE har ansvar for, vist på oppdatert kart- eller flybildebakgrunn NVE Atlas
Detaljerte høydedata og terrengmodeller for landområdene Høydedata

 

Veiledning om bruk av kommunens digitale planregister/planinnsyn:

 • Under knappen "velg kart" haker du av for de arealplantypene du ønsker informasjon om, f.eks. kommuneplan, reguleringsplan eller planer som er under arbeid (høringsutkast).
  Du kan trykke på pilene til venstre i listen over karttyper for å vise/skjule de underordnede karttypene som er tilgjengelige og som kan skrus av/på.
 • Når du har haket av i listen for om det er reguleringsplan og/eller kommuneplan du ønsker informasjon om, så kan du klikke på aktuelt sted i selve kartet og få opp informasjon om arealplanen for området.
  I venstremenyen, under knappen " informasjon", får du opplistet de arealplanene som er aktuelle for området. Ved flere treff kan du benytte piltastene for å bla frem planen du ønsker innsyn i.
 • Trykk på knappen "vis mer informasjon" og du får dermed opp faner nedst på skjermen med planinfo.
  Under fanen "plandokumenter" ligger det en liste med nedlastbare filer av plandokumenter for området, så som plankart og bestemmelser. Vær oppmerksom på at dersom det er vedtatt endringer av planen, så vil de gjeldende/oppdaterte plandokumentene ligge under en fane "mindre endringer".
 • Eiendom kan søkes opp på gards-, bruks- og eventuelt festenummer ved å skrive inn eiendomsbenevningen slik i søkevinduet: [gnr]/[bnr]/[fnr].
  Arealplan kan også søkes opp etter navn på planen.