Bjerkreim kommune

Aktuelt

Søndag 20. oktober får du besøk av ein bøsseberar som skal samle inn pengar til TV-aksjonen. I år går innsamla midlar til organisasjonen CARE. 

Tittelen på aksjonen er "Nå er det hennes tur" med fokus på kvinner i verdas fattigaste land. 

NB! I Bjerkreim startar vi aksjonen tidleg, og du vil få besøk ei gong etter kl 14.00. Ta godt imot dei som kjem. Ha kontantar klar (BRUK GJERNE NYLEG UTGÅTTE SEDLER), eller du kan bruke VIPPS!

 

Nå starter tilbud om offentlig svømming.

  

Statlig kommunedelplan ligger nå ute til høring.

 

I gapahuken i skogen bak Bjerkreimshallen onsdag 23. oktober kl. 17.30 - 19.00

"Den gode melodi - Bal Musette" kommer til omsorgssenteret med programmet Ønskekonserten.

Det er tid for influensavaksine

Bjerkreim kommune har ikkje hatt ungdomsråd tidlegare, men i følgje ny kommunelov, som gjeld frå konstituering av nytt kommunestyre, må kommunen ha eitt eige ungdomsråd framover. 

Vi treng forslag på kandidatar til felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne, for perioden 2019-23.

Frist for å levere inn forslag er 1. oktober.

Husk - fristen for å søke er 1. oktober.