Bjerkreim kommune

Aktuelt

De to arkitektgruppene har gitt sine midtveis-presentasjoner. Dette er gjort digitalt grunnet korona-restriksjoner. Vi ønsker tilbakemeldinger.

Hurtigtester legekontor

Korona antigen hurtigtester til selvtesting er gratis tilgjengelig i inngangspartiet utenfor legekontoret, se bildet. Åpningstid: kl 08.00 - kl 16.00
  

Er hurtigtesten din positiv?

  • Du må isolera deg frå andre.
  • Registrer sjølv resultatet i ReMin-systemet umiddelbart. Dersom du ikkje får til dette, ring lokal koronatelefon; 40 44 49 60 for å registrera resultatet.

 

På grunn av en ødelagt pumpe i bassenget, blir det ikke gratisbading for barneskoleelever i dag. 

Bjerkreim kommune har lavt smittetrykk hos innbyggere i barnehage og skolealder.

Regjeringen anbefaler bruk av FHI sin app "Smittestopp".

Det er framleis mulig å få vaksine mot vanleg influensa. Vaksinen er godkjent frå seks månaders alder, og er tilrådd ei rekke risikogrupper, herunder gravide i 2.  og 3. trimester, alle som har fylt 65 år og ved mange kroniske sjukdomar.

Det er framleis tilbod om gratis vaksine mot COVID-19 i Bjerkreim. Ved å vaksinera deg reduserer du risiko for smitte og sjukdom både for deg sjølv og dei rundt deg. I Bjerkreim er det enkelt å bli vaksinert:

Det er hittil registrert at 99 elevar ved Bjerkreim skule og 271 elevar ved Vikeså skule har testa seg 3. januar, anten ved frammøte eller heimetest.