Bjerkreim kommune

Aktuelt

Velkommen til marknadsdag på Kløgetvedttunet sundag 28. august kl. 13-16.

Lørdag 20. august starter Kolumbus med nytt busstilbud på lørdager på strekningen Vikeså – Egersund i korrespondanse med tog fra/til Egersund, se rutetabell. Bruk gjerne Reiseplanleggeren til Kolumbus.

  

På grunn av økende smitte har FHI oppdatert anbefalingene sine for sommer og høst.

Arbeidet langs fv. 4318 Austrumsdalsveien, veien til Stavtjørn og Ørsdalen, er i sluttfasen.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS på vegne av Mary Jane Vinningland oppstart av områderegulering med forslag til planprogram for område N12 delfelt 1, gnr. 2, bnr. 1 m.fl,  Vinningland.

Ørsdalen gruver

Har du lyst til å se Ørsdalen gruver med guide?  De gamle gruvene i Ørsdalen er av sikkerhetshensyn kun åpne for publikum i forbindelse med guidede turer.  

Badeplassen ved Lauvtjødna

Bjerkreim kommune har flere fine badeplasser.  En oversikt over badeplassene finner du på nettsiden Destinasjon Bjerkreim.  Her kan du se bilder av de ulike badeplassene, og finne kartreferanser, parkeringsinformasjon og omtaler.    

 

 

Velkommen til Bluegrass-konsert på Kløgetvedttunet på søndag.  Du vil få høre historier om kjærlighet, hjertesorg og sjalusi, og skildringer av en enklere tid. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2022. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.  

Det er åpnet for søknader og søknadsfrist er 1. september.