Bjerkreim kommune

Aktuelt

"Norsk pop med energi til både ung og gammel kropp". 
 Velkommen til konsert på Bjerkreim Omsorgssenter tirsdag 26. november kl. 16.30. 

Statlig kommunedelplan ligger nå ute til høring.

 

Tusen takk til alle som deltok i Tv-aksjonen i Bjerkreim, både givarar, bøssebærarar og komité. Resultatet vart ca. det same som i fjor, oppdaterte beløp finn du her: https://giverstafett.no/rogaland/bjerkreim.

I år går innsamla midlar til organisasjonen CARE. Tittelen på aksjonen var "Nå er det hennes tur" med fokus på kvinner i verdas fattigaste land. 

 

 

Nå starter tilbud om offentlig svømming.

  

I gapahuken i skogen bak Bjerkreimshallen onsdag 23. oktober kl. 17.30 - 19.00

"Den gode melodi - Bal Musette" kommer til omsorgssenteret med programmet Ønskekonserten.

Det er tid for influensavaksine

Bjerkreim kommune har ikkje hatt ungdomsråd tidlegare, men i følgje ny kommunelov, som gjeld frå konstituering av nytt kommunestyre, må kommunen ha eitt eige ungdomsråd framover.