Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Aktuelt

Kommunale gebyr med forfall 30. april kan ha skapt økonomiske utfordringer i den pandemitiden vi alle er en del av

Fra 20.04.20 skal helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom gjenopprette normal aktivitet i tråd med anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Biblioteket vil halda fram med take-away-utlån av bøker og DVD-ar.  Les meir om korleis du går fram....

På toppen av Storafjellet

 Pressemelding fra Dalane Friluftsråd - nå relanseres TellTur i Dalane!

Se våre nye turbrosjyrer med omtale av 33 turer i Bjerkreim.

Ungdomsrådet i Bjerkreim har laget ny instagramkonto med @ungdomibjerkreim.
De har i tillegg lansert en konkurranse med god premie og snarlig trekning.

Bjerkreim kommune holder inntil videre banene åpne for personer i samme husstand og med klare begrensninger.  Les mer....

Eigersund brann og redning melder at det på grunn av økt skogbrannfare innføres generelt bålforbud i Eigersund og Bjerkreim kommuner fra og med torsdag 26.03.20. kl. 15.00.

Denne tiden kan være krevende både for barn og unge. Det kan være følelser og tanker som er vanskelige å håndtere.  Vi gir barn og unge tilbud om støttesamtale på telefon.