Bjerkreim kommune

Aktuelt

Det er avsagt dom i sak der tidligere elev i Bjerkreim har saksøkt kommunen.

Koronasertifikatet er en dokumentasjon som viser om du er vaksinert med koronavaksine, om du nylig har gjennomgått koronasykdom og om du har en nylig negativ koronatest.  Hvis du har gjennomgått koronasykdom, vil prøvesvar fra PCR eller antigentest som er registrert i Norge vises fra og med 11 til og med 180 dager etter positiv test. Merk at selvtester som er registrert i kommunens selvregistreringssystem ikke vises i koronasertifikatet.

 Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en ny tilskuddsordning som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Det er åpnet for søknader og søknadsfristen er 13. juni kl. 13.00.

 Vet du at Destinasjon Bjerkreim kanskje er mer enn du tror?  Du tror kanskje at din bedrift eller syssel ikke passer inn.  Det er mulig at den faktisk gjør det.  

Bjerkreim kommune ønsker å komme i kontakt med alle som vil bidra som frivillig i forbindelse med flyktningene fra Ukraina.  Åpent møte tirsdag 24.05. kl. 19.00.

 

 

I år er 17. mai feiringen ved Bjerkreimshallen.  Parkering på østsiden av Bjerkreimshallen (mot Vikesdal), ved Samfunnshuset og kunstgrasbanen.  Konferansierer er Emma Allen og Nora Vassbø

Ekstraordinær tilleggsutlysning er publisert hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.  Søknadsfrist 20.05.2022.

Meteorologisk institutt melder om stor skogbrannfare i vårt område og har kategorisert dette til farenivå oransje.

Alle nyankomne fra Ukraina må melde seg til politiet i Sør-Vest politidistrikt. Det gjør man ved å møte opp på Hotell Sverre i Sandnes sentrum. Deretter vil politiet kalle inn til asylregistrering på Bryne. Etter registrering hos politiet vil du få D-nummer (midlertidig identitetsnummer).

Det er den seinare tida påvist skabb i Bjerkreim. Skabb gir kløande utslett, og skal behandlast. Merk at skabb smitter ved hudkontakt, og i enkelte tilfeller via klede og tekstilar.

Ta kontakt med fastlege ved mistanke om skabb. 

Meir informasjon: https://www.helsenorge.no/sykdom/hud-og-har/skabb/

Knut Vassbø
smittevernlege