Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Aktuelt

 Råd til russen med tanke på smittevern og koronavirus. 

Kompensasjon til lokale verksemder ramma av pandemien 

Informasjon om videre Covid-19-vaksinering

Detaljregulering for North Sea Energy Park, gnr. 80 bnr. 8 - Hetlandsskogen

Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark i Norge, med unntak av godkjente bålplasser. Reglene åpner samtidig for bruk av skjønn, der brannvesenet kan gi tillatelse.

Gapahuken på Storafjellet

 I år blir det 20 turer, med sju nye turmål.

Info til påskegjester

 Reguleringsplan til offentlig ettersyn - North Sea Energy Park, gnr. 80 bnr. 8 mfl. Hetlandsskogen