Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Aktuelt

Bjerkreim kommune holder inntil videre banene åpne for personer i samme husstand og med klare begrensninger.  Les mer....

Eigersund brann og redning melder at det på grunn av økt skogbrannfare innføres generelt bålforbud i Eigersund og Bjerkreim kommuner fra og med torsdag 26.03.20. kl. 15.00.

Denne tiden kan være krevende både for barn og unge. Det kan være følelser og tanker som er vanskelige å håndtere.  Vi gir barn og unge tilbud om støttesamtale på telefon.

Det er viktig å minimera smittefare også i omsorgstilbodet, derfor har ein relativt strenge retningslinjer på kven som får tilbod på skulen no mens vanleg skule er stengd. 

For perioden 15.03-14.04 vil det foreløpig ikke bli utstedt faktura for opphold i barnehage og SFO.

Bjerkreim kommune kan trenge din hjelp.

Her finner du informasjon om Koronaviruset (Covid-19) og hva som skjer i Bjerkreim kommune. 

 

Spørsmål og svar om koronaviruset finner du på helsenorge.no

Informasjon gjelder eiendomsskatt generelt, men spesielt for de objektene hvor formuesgrunnlag benyttes.
For 2020 benytter Bjerkreim kommune Skatteetatens formuesgrunnlag (boligverdi), og denne vil nok for noen virke unaturlig høy. Ønskes det gjort endringer i grunnlaget gjøres dette hos Skatteetaten. Endringer kan gjøres tre år tilbake, men grunnlag for eiendomskatten er fra inntektsåret 2018.