Kreftomsorg

Kreftkoordinator er et tilbud til kreftrammede og deres pårørende.

Også helsepersonell eller andre som har spørsmål om kreft kan kontakte kreftkoordinator Silje Birkeland Ege.

 

Søk om kreftomsorg

Kreftkoordinator i Bjerkreim er kreftsykepleier og kjenner til kreftomsorg i ulike sykdomsfaser. Dette er et tilbud til alle som har, eller har hatt, kreft og deres pårørende. Målet er å bidra til trygghet og en sammenhengende helsetjeneste innad i kommunen og mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Kreftkoordinatoren skal også bistå slik at barn og unge som er pårørende, får god oppfølging.

Kreftkoordinatoren kan bidra med råd og veiledning, være en ressursperson for pasient og pårørende og samarbeide med hjemmesykepleie, fysioterapeuter, fastleger og andre fagpersoner.

Samtale med kreftkoordinator er gratis

Silje Birkeland Ege
Avdelingsleder
E-post
Mobil 40 44 49 21