Kontrollutvalet sine møte

 

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat er sekretariat for kontrollutvalet i Bjerkreim. Medlemsoversikt og informasjon om utvalet finn du under Kontrollutvalet.

Saksdokumenter og møter

Saksdokumenter og møter i kontrollutvalet i Bjerkreim .  Alle møta startar kl. 14.00.

Eldre saksdokument

Sjå saksdokument (f.o.m. nov. 2019)

Saksdokument 2018 til nov. 2019
 

Planar 2017-20:

Kontrollutvalets plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 (PDF, 905 kB)

Kontrollutvalets plan for selskapskontroll 2017-2020 (PDF, 615 kB)

 

Rapportar 2012-15:

2011 - Forvaltningsrevisjon av barnevernet (PDF, 386 kB)

2011 - Forvaltningsrevisjon av budsjettstyring (PDF, 707 kB)

2012 - Forvaltningsrevisjon av anskaffelser (PDF, 917 kB)

2013 - Forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltning - forvaltning, drift og vedlikehold (PDF, 2 MB)

2013 - Selskapskontroll av Interkommunalt arkiv i Rogaland (PDF, 672 kB)

2013 - Undersøkelse av skolemiljøsaker ved Bjerkreim skule (PDF, 755 kB)

2014 - Forvaltningsrevisjon av økonomistyring (PDF, 721 kB)

 

Innkallingar og protokollar 2012-2017:

Kontrollutvalet 13.11.17 - innkalling (PDF, 6 MB) - protokoll (PDF, 210 kB)
Kontrollutvalet 11.09.17 - innkalling (PDF, 4 MB) - protokoll (PDF, 125 kB)
Kontrollutvalet 12.06.17 - innkalling (PDF, 3 MB) - protokoll (PDF, 110 kB)
Kontrollutvalet 24.04.17 - innkalling (PDF, 7 MB) - protokoll (PDF, 112 kB)
Kontrollutvalet 06.02.17 - innkalling (PDF, 5 MB) - protokoll (PDF, 124 kB)
Kontrollutvalet 21.11.16 - innkalling (PDF, 5 MB) - protokoll (PDF, 235 kB)
Kontrollutvalet 05.09.16 - innkalling (PDF, 8 MB) - protokoll (PDF, 202 kB)
Kontrollutvalet 06.06.16 - Innkalling (PDF, 3 MB) - protokoll (PDF, 211 kB)
Kontrollutvalet 25.04.16 - Innkalling (PDF, 11 MB) - protokoll (PDF, 109 kB)
Kontrollutvalet 15.02.16 - innkalling (PDF, 4 MB) - protokoll (PDF, 170 kB)
Kontrollutvalet 16.11.15 - innkalling (PDF, 4 MB) - protokoll (PDF, 115 kB)
Kontrollutvalet 07.09.15 - innkalling (PDF, 5 MB) - protokoll (PDF, 112 kB)
Kontrollutvalet 01.06.15 - innkalling (PDF, 2 MB) - protokoll (PDF, 83 kB)
Kontrollutvalet 20.04.15 - innkalling (PDF, 5 MB) - protokoll (PDF, 87 kB)
Kontrollutvalet 23.02.15 - innkalling (PDF, 819 kB) - protokoll (PDF, 57 kB)
Kontrollutvalet 24.11.14 - innkalling (PDF, 4 MB) - protokoll (PDF, 96 kB)
Kontrollutvalet 29.09.14 - innkalling (PDF, 275 kB)protokoll (PDF, 81 kB) (ekstra møte)
Kontrollutvalet 08.09.14 - innkalling (PDF, 2 MB) - protokoll (PDF, 106 kB)
Kontrollutvalet 07.04.14 - innkalling (PDF, 7 MB) - protokoll (PDF, 43 kB)
Kontrollutvalet 17.02.14 - innkalling (PDF, 3 MB) - protokoll (PDF, 80 kB)
Kontrollutvalet 25.11.13 - innkalling (PDF, 5 MB) - protokoll (PDF, 49 kB)
Kontrollutvalet 09.10.13 - innkalling (PDF, 360 kB) - protokoll (PDF, 40 kB)
Kontrollutvalet 09.09.13 - innkalling (PDF, 730 kB) - protokoll (PDF, 80 kB)
Kontrollutvalet 03.06.13 - innkalling (PDF, 2 MB) - protokoll (PDF, 62 kB)
Kontrollutvalet 15.04.13 - innkalling (PDF, 7 MB) - protokoll (PDF, 41 kB)
Kontrollutvalet 28.01.13 - innkalling (PDF, 2 MB) - protokoll (PDF, 47 kB)
Kontrollutvalet 26.11.12 - innkalling (PDF, 608 kB) - protokoll (PDF, 37 kB)
Kontrollutvalet 27.08.12 - innkalling (PDF, 2 MB) - protokoll (PDF, 45 kB)
Kontrollutvalet 04.06.12 - innkalling (PDF, 3 MB) - protokoll (PDF, 35 kB)
Kontrollutvalet 16.04.12 - innkalling (PDF, 801 kB) - protokoll (PDF, 34 kB)
Kontrollutvalet 13.02.12 - innkalling (PDF, 234 kB) - protokoll (PDF, 43 kB)

Torunn Gjedrem
Arkivansvarlig
E-post
Telefon 51 20 11 62