Konfliktråd og forliksråd

Konfliktrådet

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som gir hjelp til å løse konflikter. Konfliktene kan være mellom private parter eller mellom fornærmet og gjerningsperson der en kriminell handling har funnet sted. Målet er at partene gjennom dialog finner frem til løsninger. Løsningene kan være ulike, for eksempel å gjøre opp for konkrete lovbrudd eller å gjenopprette mellommenneskelige relasjoner.
 Konfliktrådet Sør-Vest er et tilbud til alle, uavhengig av alder. Se under politiråd, domstoler.

Forliksrådet

Forliksrådet er det laveste ledd i rettssystemet for sivile saker og er både en meklingsinstans og en domstol. Saker i forliksrådet kan for eksempel handle om kjøpstvister, erstatningskrav, nabotvister eller tvister i forretningsforhold.
 

Sekretærfunksjonen for forliksrådene i Dalane har Eigersund politistasjon.

Kommunestyret i Bjerkreim har valgt følgende medlemmer: Se under politiråd, domstoler