Konfliktråd og forliksråd

Konfliktrådet

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som gir hjelp til å løse konflikter. Konfliktene kan være mellom private parter eller mellom fornærmet og gjerningsperson der en kriminell handling har funnet sted. Målet er at partene gjennom dialog finner frem til løsninger. Løsningene kan være ulike, for eksempel å gjøre opp for konkrete lovbrudd eller å gjenopprette mellommenneskelige relasjoner.
 

Konfliktrådet Sør-Vest er et tilbud til alle, uavhengig av alder.
 

I Bjerkreim er Marius Solberg tlf. 997 48 798 kontaktperson for oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeklere.  Vara er Tor Aksel Ramsli tlf. 908 24 296.

Tjenesten er gratis.
 

Forliksrådet

Forliksrådet er det laveste ledd i rettssystemet for sivile saker og er både en meklingsinstans og en domstol. Saker i forliksrådet kan for eksempel handle om kjøpstvister, erstatningskrav, nabotvister eller tvister i forretningsforhold.
 

Sekretær for forliksrådene i Dalane er Nina Brambani ved Eigersund politistasjon.
Hun kan kontaktes på e-post; nina.brambani@politiet.no eller tlf. 417 58 302.


Kommunestyret i Bjerkreim har valgt følgende medlemmer for perioden 01.01.21 - 31.12.24:

Asbjørn Tengesdal - leder, Torill Dalene Gjedrem og Wencke S. Olsen.
Varamedlemmer: Stein Kittelsen, Anne Pearl Gravdal og Aarne Undheim.

Møtefullmektiger (01.01.22 - 31.12.24): John Skårland, Aril Strand, Odd Harald Slettebø og Kari Mathilde Hvidsten Gjedrem.