Domstolene

Domstolene

Domstolene dømmer i både sivile saker og straffesaker. I tillegg har tingrettene en del andre oppgaver som tvangssaker, konkurs, utsteder offentlige bekreftelser og skifte etter arv, skilsmisse og separasjon.

Tingretten

Bjerkreim kommune kommer inn under Sør-Rogaland tingrett med rettssted i Egersund.

Fri rettshjelp

Har du dårlig økonomi og trenger juridisk hjelp kan du søke om fri rettshjelp. Dette innebærer at staten helt eller delvis dekker utgiftene dine til advokat samt fri sakføring i retten. Se lov om fri rettshjelp og statsforvalteren sine nettsider.