Bjerkreim kommune

Politiråd

Politiråd

Politiråd

Politiet og Bjerkreim kommune har inngått avtale om etablering av et politiråd i Bjerkreim. Første møte var 4. april 2014.

Politirådet er et samarbeidsforum på strategisk nivå i politiet og kommunen, som har ansvar i forhold til "trygghet og trivsel" i kommunen. Regjeringen har bestemt at det skal opprettes politiråd i alle landes kommuner.

Formålet med politirådet er å utveksle informasjon, etablere felles problemforståelse og få kunnskap som er av betydning for prioriteringer og beslutninger i kommunen og politiet.

Politirådet i Bjerkreim består av ordfører, rådmann og politikontakt. Ved behov kan politirådet kalle inn aktuelle ressurspersoner i kommunen og politiet. Politirådet møtes minst to ganger per år, eller oftere ved behov.

Ørjan Daltveit
Rådmann
E-post
Telefon 51 20 11 25
Mobil 905 00 885