Politirådet

  • politirådet er et samarbeidsforum på strategisk nivå i politiet og kommunen, som har ansvar  for trygghet og trivsel i kommunen. Regjeringen har bestemt at det skal opprettes politiråd i alle landes kommuner.
  • formålet med politirådet er å utveksle informasjon, etablere felles problemforståelse og få kunnskap som er av betydning for prioriteringer og beslutninger i kommunen og politiet.
  • politirådet i Bjerkreim består av ordfører, kommunedirektør og politikontakt. Ved behov kan politirådet kalle inn aktuelle ressurspersoner i kommunen og politiet. Politirådet møtes minst to ganger per år, eller oftere ved behov.
Ørjan Daltveit
Kommunedirektør
E-post
Telefon 51 20 11 25
Mobil 90 50 08 85