Politikontakt og namsmann

Politikontakt

Politikontakten har kontor på kommunehuset en til to dager i uka. Foreløpig er det ikke faste dager som er satt opp.

Espen Haga er politikontakt i Bjerkreim.   Mobilnummeret til politikontakten.  

I tillegg kan publikum kontakte nettpatruljen på sosiale medier som Facebook, TikTok og Instagram.

Publikum kan også kontakte politiet. Telefon: 02800 eller 51 89 90 00.

Namsmann

Namsmann var tidligere lensmann, men er nå lagt til politiet. Namsmynde forestår tvangsfullbyrdelse m.m. etter reglene i tvangsfullbyrdingsloven. Namsmynde er namsmannen og tingretten. Post til namsmannen skal sendes til:  Eigersund politistasjon, postboks 25, 4379 Egersund.

Politivedtekter for Bjerkreim

Kommunikasjon- og dokumentasjonsavdelingen
E-post
Telefon 51 20 11 00