Skolefritidsordningen (SFO)

Informasjon om priser og åpningstider finner du på skolenes hjemmeside.

Tre forskjellige prisreduksjoner i SFO

  • En inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger med elever på 1.–4. trinn. Ordningen sikrer at ingen familier skal bruke mer enn maksimalt seks prosent av inntekten sin til å betale for en SFO-plass.
  • Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn
  • 12 timer gratis SFO for elever på 1. og 2. trinn

 

Oppdatert informasjon finner du alltid hos Utdanningsdirektoratet

Søk SFO-plass i Bjerkreim

 

Informasjon om SFO på skolene

Vikeså skule

Bjerkreim skule

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO.

Skolefritidsordningen (SFO) er regulert i opplæringsloven § 13-7. Kommunene er bundet av minimumskravene som fremgår av loven og forskrift til loven som gjelder for SFO.