Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO) er regulert i opplæringsloven § 13-7. Kommunene er bundet av minimumskravene som fremgår av loven og forskrift til loven som gjelder for SFO. Loven inneholder ingen krav om en rammeplan som gir forpliktende bestemmelser om virksomheten i SFO. Ut over minimumskravene kan kommunen utforme SFO-virksomheten med utgangspunkt i lokale forhold, ønsker og behov.

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen, og skal være noe annet enn skole og barnehage. SFO-tiden er barnas fritid.

Opplæringsloven gir ikke barna rett til plass i SFO. Kommunen kan kreve utgiftene til skolefritidsordningen dekket gjennom foreldrebetaling.

Informasjon om priser og åpningstider finner du på skolens hjemmeside.

Ingen betaling for opphold i SFO for perioden 15.03.-14.04

Informasjon frå økonomiavdelinga med bakgrunn i stengd SFO-tilbod

Søk plass i SFO via kommunen sitt elektroniske søknadssenter