Bjerkreim kommune

SFO

SFO

Skulefritidsordninga er eit frivillig aktivitetstilbod til barn på 1.-4.trinn. SFO avdelinga ligg lengst nord i det nye barneskulebygget, med flotte, lyse og trivelige lokale. I tillegg kan elevane på SFO nytta seg av gymsal, basseng, musikkrom, K&H rom og den flotte leikeplassen på skulen. SFO opnar kl 07.00 og stengjer kl 16.30 kvar dag.

Sjå kommunen sine sider for SFO. Der finn du meir overordna informasjon og vedtekter.

Telefonnummeret til SFO i opningstida: 40001139

 

Søknadsskjema SFO

  

SFO

Måltid

Måltid SFO gjeld måltid etter skuletid, dvs. at elevar må ha med matpakke til frukost på SFO om dei ikkje et frukost heime.

På onsdagar er hovudregelen at elevane på 1.-3. og har med seg mat til lunsj på SFO. 4.trinn et i  vanleg matpause i klassen.

1.-3. vil få oppskåren frukt på SFO i 11-tida på onsdagar.

Nokre onsdagar vil me laga mat på SFO, men då vil det stå på månadsplanen. Då vil det og stå om maten er varm eller om det er brødmat.

Måltidet dei får på SFO er inkludert kald drikke.

Tilbod og pris 2020/2021
Priser SFO Vikeså skule 2020/2021
Tilbod Tid Pris pr. mnd
Mandag heil dag kl. 07.00-08.00 + etter skuletid til kl. 16.30 403,-
Mandag morgon kl. 07.00-08.00 105,-
Mandag ettermiddag Etter skuletid til kl. 16.30 298,-
Tysdag heil dag kl. 07.00-08.00 + etter skuletid til kl. 16.30 403,-
Tysdag morgon kl. 07.00-08.00 105,-
Tysdag ettermiddag Etter skuletid til kl. 16.30 298,-
Onsdag heil dag 1.-3. trinn kl. 07.00-16.30 999,-
Onsdag heil dag 4. trinn kl. 07.00-08.00 + etter skuletid til kl. 16.30 578,-
Onsdag morgon 4. trinn kl. 07.00-08.00 105,-
Onsdag ettermiddag 4. trinn Etter skuletid til kl. 16.30 473,-
Torsdag heil dag kl. 07.00-08.00 + etter skuletid til kl. 16.30 403,-
Torsdag morgon kl. 07.00-08.00 105,-
Torsdag ettermiddag Etter skuletid til kl. 16.30 298,-
Fredag heil dag kl. 07.00-08.00 + etter skuletid til kl. 16.30 403,-
Fredag morgon kl. 07.00-08.00 105,-
Fredag ettermiddag Etter skuletid til kl. 16.30 289,-
Mat kr. 20,- pr. dag 392,- (ved fullt tilbud)

 

 

Totalkostnad for kjøp av fullt SFO-tilbod Vikeså skule
Klassetrinn Månedspris Årspris uten feriepakke Årspris med full feriepakke
1. -3. klasse 2 612,- 28 727,- 41 111,-
4. klasse 2 191,- 23 375,- 36 484,-

Søskenmoderasjon på 25% vert gitt til det yngste barnet

 

Feriepakke 2020/2021
Prisar ferietilbod SFO 2020/2021 ( På Vikeså skule - SFO)
Ferietilbod Pris pr. år fordelt på 10 mndr. Pris for mat
Feriepakke: Feriedager med unntak av 6 planleggingsdager, heile juli månad, stenger kl. 12 julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. 12 384 764,- pr. år
Redusert feriepakke: Feriedager med unntak av 6 planleggingsdager, heile sommerferien frå skuleslutt i juni til skulestart i august, stenger kl. 12 julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. 7 303,- 730,- pr. år
Høstferie 1 588,- 98,-
Juleferie 2 223- 137,-
Vinterferie 1 588,- 98,-
Påskeferie 953,- 59,-
Fra skoleslutt ut juni 2 540,- 157,-
Fra 1. august til skolestart 3 176,- 196,-
Enkelt feriedag (faktureres den måneden den er bestilt) 318,- 20,-

 

Kjøp av enkle dagar
Tilbod

Tid

Pris
Måndag Morgon kl. 07.00.-08.00.
+ etter skuletid til kl.16.30.
175,-
Tysdag Morgon kl. 07.00.-08.00.
+ etter skuletid til kl.16.30.
175,-

Onsdag

Heil dag kl. 07.00.-16.30.
(gjeld 1., 2. og 3.trinn)
458,-
Onsdag Morgon kl. 07.00.-08.00.
+ etter skuletid til kl.16.30.
(gjeld kun 4.trinn)
294,-
Torsdag Morgon kl. 07.00.-08.00.
+ etter skuletid til kl.16.30.
175,-
Fredag Morgon kl. 07.00.-08.00.
+ etter skuletid til kl.16.30.
175,-


Kjøp av enkle dagar.
Det er mogleg å kjøpa enkle dagar i SFO dersom SFO har kapasitet til det med det personalet ein allereie har.
Det er kun barn som allereie har eit tilbod i sfo som kan kjøpa enkle dagar.
Søknad sendes til vikesaa.skule@bjerkreim.kommune.no

Søknad om kjøp av enkle dagar (PDF, 537 kB)

 

Leksehjelp

Elevane på 1.-4. trinn får tilbod om 2 timar leksehjelp i veka i skuleåret 2018-2019


Om leksehjelpa:

  • Leksehjelp blir gitt måndagar og tysdagar kl 13.40-14.40. 
  • Leksehjelpa er bemanna med ein fagarbeidar eller miljørettleiar, det er ikkje eit ein til ein tilbod.
  • Eleven blir sendt heim når han/ho er ferdig med leksene, eller ikkje ønsker å gjera lekser.
  • Elevar som har plass i sfo blir sendt inn til sfo når dei er ferdige med leksene.
  • Det vil ikkje bli skyss heim etter leksehjelp.
  • Dersom eleven bur så langt vekke at han/ho må hentas vil ein ringa foresatte når eleven er ferdig med leksene. Foresatte må derfor vera tilgjengeleg på mobil og ha høve til å henta i tidsrommet for leksehjelp.

Det blir sent ut påmeldingsskjema for neste år i løpet av våren. 

Lars Kristian Ramsli Larsen
Undervisningsinspektør
E-post
Telefon 51 45 93 12
Rasa Jonusiene
Kontormedarbeider
E-post
Telefon 51 45 93 00