Bjerkreim kommune

SFO

SFO

Skuefritidsordninga er eit frivillig aktivitetstilbod til barn på 1. - 4. trinn. SFO-avdelinga ligg på nordsida av skulebygget, vendt mot fotballbanen. 

Overordna informasjon om skulefritidsordningen finn du på nettsida til kommunen.

Søk om SFO plass via søknadssenteret

 

Fra 1. august 2020 er det fastsatt to moderasjonsordninger i SFO

  • Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalinga for skolefritidsordninga på 1. og 2. årstrinn, slik at den pr. elev utgjør maksimalt seks prosent av inntektene til husholdningen. 
  • Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. - 7. trinn.

Dette er regulert i forskrift til opplæringslova § 1B-1.   Du kan lese mer om regelverket på Udir sine nettsider.

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO

 

Informasjon om SFO for skuleåret 2020/2021

SFO BJERKREIM SKULE 2020-2021 (PDF, 96 kB)
 

Søknadsfrist for SFO skuleåret 2021/2022 er 1. mars 2021.

SFO tilbud og prisar skuleåret 2021/2022
Priser SFO-tilbud Bjerkreim skule 2021/2022 Prisoversikt
Priser SFO-tilbud Bjerkreim skule 2021/2022
Tilbod Tid Pris. pr. mnd
Mandag heil dag kl. 07.00-08.00 + etter skuletid til kl. 16.30 486,-
Mandag morgon kl. 07.00-08.00 108,-
Mandag ettermiddag Etter skuletid til kl. 16.30 378-
Mat måndag 84,-
Tysdag heil dag kl. 07.00-08.00 + etter skuletid til kl. 16.30 486,-
Tysdag morgon kl. 07.00-08.00 108,-
Tysdag ettermiddag Etter skuletid til kl. 16.30 378,-
Mat tysdag 84,-
Onsdag heil dag 1. trinn kl. 07.00-08.00 + etter skuletid til kl. 16.30 621,-
Onsdag heil dag 2.-4. trinn kl. 07.00-08.00 + etter skuletid til kl. 16.30 486,-
Onsdag morgon kl. 07.00-08.00 108,-
Onsdag ettermiddag 1. trinn Etter skuletid til kl. 16.30 514,-
Onsdag ettermiddag 2. -4. trinn Etter skuletid til kl. 16.30 378,-
Mat onsdag 84,-
Torsdag heil dag kl. 07.00-08.00 + etter skuletid til kl. 16.30 486,-
Torsdag morgon kl. 07.00-08.00 108,-
Torsdag ettermiddg Etter skuletid til kl. 16.30 378,-
Mat torsdag 84,-
Fredag heil dag kl. 07.00-08.00 + etter skuletid til kl. 16.30 486,-
Fredag morgon kl. 07.00-08.00 108,-
Fredag ettermiddag Etter skuletid til kl. 16.30 378,-
Mat fredag 84,-
Mat kr. 21,- pr. dag 420,- (fulltidstilbod)
Søskenmoderasjon 25% frå barn nr. to
Kjøp av ekstra dag Gjelder ved kjøp av enkelt dag 175,-
Kostnaden er fordelt på skuleåret. Det blir fakturert for 10 mnd, frå 01.09-30.06.

 

Ferietilbod skuleåret 2021/2022
Prisar ferietilbod SFO 2021/2022 ( På Vikeså skule - SFO) Prisar ferietilbod
Prisar ferietilbod SFO 2021/2022 ( På Vikeså skule - SFO)
Ferietilbod Pris pr. år fordelt på 10 mndr. Pris for mat
Feriepakke: Feriedager med unntak av 6 planleggingsdager, heile juli månad, stenger kl. 12 julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. 12 718 764,- pr. år
Redusert feriepakke: Feriedager med unntak av 6 planleggingsdager, heile sommerferien frå skuleslutt i juni til skulestart i august, stenger kl. 12 julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. 7 500,- 730,- pr. år
Høstferie 1 631,- 98,-
Juleferie 2 283- 137,-
Vinterferie 1 631,- 98,-
Påskeferie 979,- 59,-
Fra skoleslutt ut juni 2 609,- 157,-
Fra 1. august til skolestart 3 262,- 196,-
Enkelt feriedag (faktureres den måneden den er bestilt) 318,- 20,-

 

SFO tilbud og priser skuleåret 2020/2021
Priser SFO-tilbud Bjerkreim skule 2020/2021 Prisoversikt
Priser SFO-tilbud Bjerkreim skule 2020/2021
Tilbod Tid Pris. pr. mnd
Mandag heil dag kl. 07.00-08.00 + etter skuletid til kl. 16.30 473,-
Mandag morgon kl. 07.00-08.00 105,-
Mandag ettermiddag Etter skuletid til kl. 16.30 368-
Mat måndag 80,-
Tysdag heil dag kl. 07.00-08.00 + etter skuletid til kl. 16.30 473,-
Tysdag morgon kl. 07.00-08.00 105,-
Tysdag ettermiddag Etter skuletid til kl. 16.30 368,-
Mat tysdag 80,-
Onsdag heil dag 1. trinn kl. 07.00-08.00 + etter skuletid til kl. 16.30 605,-
Onsdag heil dag 2. og 3. trinn kl. 07.00-08.00 + etter skuletid til kl. 16.30 473,-
Onsdag heil dag 4. trinn kl. 07.00-08.00 + etter skuletid til kl. 16.30 342,-
Onsdag morgon kl. 07.00-08.00 105,-
Onsdag ettermiddag 1. trinn Etter skuletid til kl. 16.30 500,-
Onsdag ettermiddag 2. og 3. trinn Etter skuletid til kl. 16.30 368,-
Onsdag ettermiddag 4. trinn Etter skuletid til kl. 16.30 237,-
Mat onsdag 80,-
Torsdag heil dag kl. 07.00-08.00 + etter skuletid til kl. 16.30 473,-
Torsdag morgon kl. 07.00-08.00 105,-
Torsdag ettermiddg Etter skuletid til kl. 16.30 368,-
Mat torsdag 80,-
Fredag heil dag kl. 07.00-08.00 + etter skuletid til kl. 16.30 473,-
Fredag morgon kl. 07.00-08.00 105,-
Fredag ettermiddag Etter skuletid til kl. 16.30 368,-
Mat fredag 80,-
Mat kr. 19,- pr. dag 380,- (fulltidstilbod)
Søskenmoderasjon 25% frå barn nr. to
Kjøp av ekstra dag Gjelder ved kjøp av enkelt dag 175,-
Kostnaden er fordelt på skuleåret. Det blir fakturert for 10 mnd, frå 01.09-30.06.

 

Ferietilbod skuleåret 2020/2021
Prisar ferietilbod SFO 2020/2021 ( På Vikeså skule - SFO) Prisar ferietilbod
Prisar ferietilbod SFO 2020/2021 ( På Vikeså skule - SFO)
Ferietilbod Pris pr. år fordelt på 10 mndr. Pris for mat
Feriepakke: Feriedager med unntak av 6 planleggingsdager, heile juli månad, stenger kl. 12 julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. 12 718 764,- pr. år
Redusert feriepakke: Feriedager med unntak av 6 planleggingsdager, heile sommerferien frå skuleslutt i juni til skulestart i august, stenger kl. 12 julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. 7 500,- 730,- pr. år
Høstferie 1 631,- 98,-
Juleferie 2 283- 137,-
Vinterferie 1 631,- 98,-
Påskeferie 979,- 59,-
Fra skoleslutt ut juni 2 609,- 157,-
Fra 1. august til skolestart 3 262,- 196,-
Enkelt feriedag (faktureres den måneden den er bestilt) 318,- 20,-

 

Praktisk informasjon om SFO for skuleåret 2020/2021

Informasjon om SFO ved Bjerkreim skule

Skuefritidsordninga er eit frivillig aktivitetstilbod til barn på 1. - 4. trinn. SFO-avdelinga ligg på nordsida av skulebygget, vendt mot fotballbanen , og har eigen inngang. 

Bjerkreim skule SFO har opningstid ettermiddager måndag, tysdag, torsdag og fredag frå kl.13.00-kl. 16.30 og onsdag frå kl. 12.45-16.30. Opningstid kvar morgon er kl. 07.00-08.00. Bjerkreim skule følgjer skuleruta og har stengt i skulen sine feriar. Ferietilbod til alle elevane i kommunen gis på Vikeså skule SFO.

Det er mogleg å kjøpa enkle dagar i SFO dersom SFO har kapasitet til det med det personalet ein allereie har.

Det er bare elevar som allereie har eit tilbod i SFO som kan kjøpa enkle dagar.

Søskenmoderasjon på 25% gis til det yngste barnet.  

NB! Søknadsfrist for SFO skuleåret 2020/2021 er 1. april 2020.

 

Informasjon om matordninga i SFO

Påmelding skjer saman med søknad om SFO-plass. Prisen for mat er kr 20,- per dag. Måltidet vi bli servert  på skulekjøkkenet etter at leksehjelpen er ferdig kl. 13.30. Det vil bestå av brød, forskjellig pålegg, frukt, grønsaker og diverse meieriprodukt. Elevar som ikkje skal kjøpe mat må ha med eiga matpakke. Vi må få beskjed dersom barnet dykkar har allergiar eller har matintoleranse. Vennleg send mail og informer om dette, helst i god tid før skulestart.

Mail sendes til: siwris@bjerkreim.kommune.no.  Dersom det er noko de lurer på er det bare å ta kontakt via mail eller på SFO sin telefon: 48898162

 Mvh Siw Renée Israelsson SFO-leder

 

Oversikt over hvilke dager SFO sitt ferietilbod på Vikeså er stengt i skuleåret 2020/2021
Oversikt over når SFO er stengt skuleåret 2020/2021
Månad: Dato: Merknad:
Desember 24.12 stenger kl. 12.00, 25.12 stengt, 31.12 stenger kl. 12.00 Juleferie
Januar 01.01 stengt Juleferie
Mars 31.03 stenger kl. 12.00 Påskeferie
April 01.04 t.o.m. 05.04 stengt Påskeferie
Juli 01.07-31.07 stengt Sommerferie

Gjeld for dei av dykk som har eit ferietilbod ved Vikeså skule. 

Leksehjelp

SFO tilbyr gratis leksehjelp 2 timer i veka for 1. til 4. klasse, fordelt med 30 minutt måndag, tysdag, onsdag og torsdag.

Leksehjelpen gis etter skuleslutt:

Måndag kl. 13.00-13.30
Tysdag kl. 13.00-13.30
Onsdag kl. 11.45-12.15 (1.klasse)
Onsdag kl. 13.00-13.30 (2.-4.klasse)
Torsdag kl. 13.00-13.30

Elevane må hentast/gå heim etter leksehjelp. Det går ingen buss heim frå skulen etterpå.

Gje tilbakemelding til skulen om de ønskjer at barnet dykkar skal delta på leksehjelp. Kontakt SFO-leiar Siw Renée Israelsson, på e-post: siwris@bjerkreimskular.no

Kjøp av enkle dagar

Det er mogleg å kjøpa enkle dagar i SFO dersom SFO har kapasitet til det med det personalet ein allereie har.

Det er kun barn som allereie har eit tilbod i SFO som kan kjøpa enkle dagar.  Kjøp av enkelt dag kostar kr. 175,-.
Søknad sendes til siwris@bjerkreimskular.no

 

 

Søskenmoderasjon gis til det yngste barnet.  

Brit Fuglestad
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 20 11 63
Sekretær Bjerkreim skule Tlf. 51 45 93 80
Siw Renée Israelsson
leiar SFO/assistent skule
E-post
Telefon 488 98 162
SFO Bjerkreim skule
Mobil 488 98 162