Bjerkreim kommune

SFO

SFO

Skuefritidsordninga er eit frivillig aktivitetstilbod til barn på 1. - 4. trinn. SFO-avdelinga ligg på nordsida av skulebygget, vendt mot fotballbanen. 

Overordna informasjon om skulefritidsordningen finn du på nettsida til kommunen.

Søk om SFO plass via søknadssenteret


Informasjon om SFO for skuleåret 2020/2021

SFO BJERKREIM SKULE 2020-2021 (PDF, 96 kB)
 

Informasjon om faktura for opphald 2.-12. mars og 27.-30. april

Betaling for opphold og kost i denne perioden vil bli fakturert sammen med faktura for mai, som sendes ut i slutten av mai - med forfall 15.06.  Dersom det er ønske om å dele opp betalingen for denne faktura, er dere velkomne til å kontakte økonomiavdelinga. Forespørsel sendes til kommunekassen@bjerkreim.kommune.no, eller ta telefonisk kontakt med kommunen på telefon 51201100. Du trenger da å oppgi fakturanummer og kundenr. som informasjon.

Opning av SFO måndag 27. april 

Hei alle saman! Då er me klar til oppstart på måndag og gler oss til å sjå elevane att! Vi får nokre nye rutinar i SFO frå no a. Det er ikkje lov å servere måltid, så me minnar dykk på å sende med drikkeflaske og ekstra matpakke i SFO.

Me kjem til å dele elevane inn i grupper og bruke fleire rom på ettermiddagane. Når det gjeld levering og henting, så ønsker me ikkje at de foreldre kjem inn på SFO. Me oppfordrar dykk til å ringe på SFO sin telefon: 48 89 81 62 når de vil hente, så skal me følgje eleven ut med alt utstyr og klede.

Me kjem til å vere mykje ute, så det er fint om de sender med elevane det dei måtte trenge av klede og sko. Minnar også om at det ikkje lengre er lov å ta med eigne leiker heimanfrå.

Mvh
Siw Reneè Israelsson, SFO leiar.

 

Informasjon om faktura for perioden 15.03-14.04

Bjerkreim kommune vil ikke sende ut faktura for oppholdsbetaling for en tjeneste som er stengt. Tjenesten er foreløpig stengt fra 12. mars til 26. mars. 

Økonomiavdelingen

Søknadsfrist for SFO skuleåret 2020/2021 er 1. april 2020.

SFO

SFO tilbud og priser skuleåret 2020/2021
Priser SFO-tilbud Bjerkreim skule 2020/2021 Prisoversikt
Priser SFO-tilbud Bjerkreim skule 2020/2021
Tilbod Tid Pris. pr. mnd
Mandag heil dag kl. 07.00-08.00 + etter skuletid til kl. 16.30 473,-
Mandag morgon kl. 07.00-08.00 105,-
Mandag ettermiddag Etter skuletid til kl. 16.30 368-
Mat måndag 80,-
Tysdag heil dag kl. 07.00-08.00 + etter skuletid til kl. 16.30 473,-
Tysdag morgon kl. 07.00-08.00 105,-
Tysdag ettermiddag Etter skuletid til kl. 16.30 368,-
Mat tysdag 80,-
Onsdag heil dag 1. trinn kl. 07.00-08.00 + etter skuletid til kl. 16.30 605,-
Onsdag heil dag 2. og 3. trinn kl. 07.00-08.00 + etter skuletid til kl. 16.30 473,-
Onsdag heil dag 4. trinn kl. 07.00-08.00 + etter skuletid til kl. 16.30 342,-
Onsdag morgon kl. 07.00-08.00 105,-
Onsdag ettermiddag 1. trinn Etter skuletid til kl. 16.30 500,-
Onsdag ettermiddag 2. og 3. trinn Etter skuletid til kl. 16.30 368,-
Onsdag ettermiddag 4. trinn Etter skuletid til kl. 16.30 237,-
Mat onsdag 80,-
Torsdag heil dag kl. 07.00-08.00 + etter skuletid til kl. 16.30 473,-
Torsdag morgon kl. 07.00-08.00 105,-
Torsdag ettermiddg Etter skuletid til kl. 16.30 368,-
Mat torsdag 80,-
Fredag heil dag kl. 07.00-08.00 + etter skuletid til kl. 16.30 473,-
Fredag morgon kl. 07.00-08.00 105,-
Fredag ettermiddag Etter skuletid til kl. 16.30 368,-
Mat fredag 80,-
Mat kr. 19,- pr. dag 380,- (fulltidstilbod)
Søskenmoderasjon 25% frå barn nr. to
Kostnaden er fordelt på skuleåret. Det blir fakturert for 10 mnd, frå 15.08-15.06.

 

Ferietilbod skuleåret 2020/2021
Prisar ferietilbod SFO 2020/2021 ( På Vikeså skule - SFO) Prisar ferietilbod
Prisar ferietilbod SFO 2020/2021 ( På Vikeså skule - SFO)
Ferietilbod Pris pr. år fordelt på 10 mndr. Pris for mat
Feriepakke: Feriedager med unntak av 6 planleggingsdager, heile juli månad, stenger kl. 12 julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. 12 384 764,- pr. år
Redusert feriepakke: Feriedager med unntak av 6 planleggingsdager, heile sommerferien frå skuleslutt i juni til skulestart i august, stenger kl. 12 julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. 7 303,- 730,- pr. år
Høstferie 1 588,- 98,-
Juleferie 2 223- 137,-
Vinterferie 1 588,- 98,-
Påskeferie 953,- 59,-
Fra skoleslutt ut juni 2 540,- 157,-
Fra 1. august til skolestart 3 176,- 196,-
Enkelt feriedag (faktureres den måneden den er bestilt) 318,- 20,-

 

Praktisk informasjon om SFO for skuleåret 2020/2021

Informasjon om SFO ved Bjerkreim skule

Skuefritidsordninga er eit frivillig aktivitetstilbod til barn på 1. - 4. trinn. SFO-avdelinga ligg på nordsida av skulebygget, vendt mot fotballbanen , og har eigen inngang. 

Bjerkreim skule SFO har opningstid ettermiddager måndag, tysdag, torsdag og fredag frå kl.13.00-kl. 16.30 og onsdag frå kl. 12.45-16.30. Opningstid kvar morgon er kl. 07.00-08.00. Bjerkreim skule følgjer skuleruta og har stengt i skulen sine feriar. Ferietilbod til alle elevane i kommunen gis på Vikeså skule SFO.

Det er mogleg å kjøpa enkle dagar i SFO dersom SFO har kapasitet til det med det personalet ein allereie har.

Det er bare elevar som allereie har eit tilbod i SFO som kan kjøpa enkle dagar.

Søskenmoderasjon på 25% gis til det yngste barnet.  

NB! Søknadsfrist for SFO skuleåret 2020/2021 er 1. april 2020.

 

Informasjon om matordninga i SFO

Påmelding skjer saman med søknad om SFO-plass. Prisen for mat er kr 20,- per dag. Måltidet vi bli servert  på skulekjøkkenet etter at leksehjelpen er ferdig kl. 13.30. Det vil bestå av brød, forskjellig pålegg, frukt, grønsaker og diverse meieriprodukt. Elevar som ikkje skal kjøpe mat må ha med eiga matpakke. Vi må få beskjed dersom barnet dykkar har allergiar eller har matintoleranse. Vennleg send mail og informer om dette, helst i god tid før skulestart.

Mail sendes til: siwris@bjerkreim.kommune.no.  Dersom det er noko de lurer på er det bare å ta kontakt via mail eller på SFO sin telefon: 48898162

 Mvh Siw Renée Israelsson SFO-leder

 

SFO tilbud og priser skuleåret 2019/2020
Priser SFO-tilbud Bjerkreim skule 2019/2020 Prisoversikt
Priser SFO-tilbud Bjerkreim skule 2019/2020
Tilbod Tid Pris. pr. mnd
Mandag heil dag kl. 07.00-08.00 + etter skuletid til kl. 16.30 459,-
Mandag morgon kl. 07.00-08.00 102,-
Mandag ettermiddag Etter skuletid til kl. 16.30 357,-
Tysdag heil dag kl. 07.00-08.00 + etter skuletid til kl. 16.30 459,-
Tysdag morgon kl. 07.00-08.00 102,-
Tysdag ettermiddag Etter skuletid til kl. 16.30 357,-
Onsdag heil dag 1. trinn kl. 07.00-08.00 + etter skuletid til kl. 16.30 587,-
Onsdag heil dag 2. trinn kl. 07.00-08.00 + etter skuletid til kl. 16.30 459,-
Onsdag heil dag 3. og 4. trinn kl. 07.00-08.00 + etter skuletid til kl. 16.30 332,-
Onsdag morgon kl. 07.00-08.00 102,-
Onsdag ettermiddag 1. trinn Etter skuletid til kl. 16.30 485,-
Onsdag ettermiddag 2. trinn Etter skuletid til kl. 16.30 357,-
Onsdag ettermiddag 3. og 4. trinn Etter skuletid til kl. 16.30 230,-
Torsdag heil dag kl. 07.00-08.00 + etter skuletid til kl. 16.30 459,-
Torsdag morgon kl. 07.00-08.00 102,-
Torsdag ettermiddg Etter skuletid til kl. 16.30 357,-
Fredag heil dag kl. 07.00-08.00 + etter skuletid til kl. 16.30 459,-
Fredag morgon kl. 07.00-08.00 102,-
Fredag ettermiddag Etter skuletid til kl. 16.30 357,-
Mat kr. 19,- pr. dag 380,- (fulltidstilbod)
Søskenmoderasjon 25% frå barn nr. to

Kostnaden er fordelt på skuleåret, og det blir fakturert i 10 måneder - fra 15.08 - 15.06.

Totalkostnad for kjøp av fullt SFO-tilbod Bjerkeim skule Totalkostnad Bjerkreim
Totalkostnad for kjøp av fullt SFO-tilbod Bjerkeim skule
Klassetrinn Månedspris Årspris uten feriepakke Årspris med full feriepakke
1. klasse 2 423,- 26 653,- 38 665,-
2. klasse 2 295,- 25 245,- 37257,-
3.-4. klasse 2 168 23 848,- 35 860,-

 

Ferietilbud skuleåret 2019/2020
Prisar ferietilbod SFO 2020/2021 ( På Vikeså skule - SFO) Prisar ferietilbod
Prisar ferietilbod SFO 2020/2021 ( På Vikeså skule - SFO)
Ferietilbod Pris pr. år fordelt på 10 mndr. Pris for mat
Feriepakke: Feriedager med unntak av 6 planleggingsdager, heile juli månad, stenger kl. 12 julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. 12 384 764,- pr. år
Redusert feriepakke: Feriedager med unntak av 6 planleggingsdager, heile sommerferien frå skuleslutt i juni til skulestart i august, stenger kl. 12 julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. 7 303,- 730,- pr. år
Høstferie 1 588,- 98,-
Juleferie 2 223- 137,-
Vinterferie 1 588,- 98,-
Påskeferie 953,- 59,-
Fra skoleslutt ut juni 2 540,- 157,-
Fra 1. august til skolestart 3 176,- 196,-
Enkelt feriedag (faktureres den måneden den er bestilt) 318,- 20,-

Ferietilbud kan velges fra listen ovenfor under forutsetning av at barnet/ eleven har ordinær plass i SFO.

Leksehjelp

SFO tilbyr gratis leksehjelp 2 timer i veka for 1. til 4. klasse, fordelt med 30 minutt måndag, tysdag, onsdag og torsdag.

Leksehjelpen gis etter skuleslutt:

Måndag kl. 13.00-13.30
Tysdag kl. 13.00-13.30
Onsdag kl. 11.45-12.15 (1.klasse)
Onsdag kl. 13.00-13.30 (2.-4.klasse)
Torsdag kl. 13.00-13.30

Elevane må hentast/gå heim etter leksehjelp. Det går ingen buss heim frå skulen etterpå.

Gje tilbakemelding til skulen om de ønskjer at barnet dykkar skal delta på leksehjelp. Kontakt SFO-leiar Siw Renée Israelsson, på e-post: siwris@bjerkreimskular.no

Kjøp av enkle dagar

Det er mogleg å kjøpa enkle dagar i SFO dersom SFO har kapasitet til det med det personalet ein allereie har.

Det er kun barn som allereie har eit tilbod i SFO som kan kjøpa enkle dagar.
Søknad sendes til siwris@bjerkreimskular.no

 

 

Søskenmoderasjon gis til det yngste barnet.  

Brit Fuglestad
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 20 11 63
Sekretær Bjerkreim skule Tlf. 51 45 93 80
Siw Renée Israelsson
leiar SFO/assistent skule
E-post
Telefon 488 98 162
SFO Bjerkreim skule
Mobil 488 98 162