Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Politikarside

Politikarside

Skjema og reglement for folkevalde:
 

 

(vedtatt av KST 15.12.2020)

Delegasjonsreglement (PDF, 578 kB) (vedtatt 23.11.2016)

Etiske retningslinjer (PDF, 767 kB) (vedtatt 13.06.2018)

Torunn Gjedrem
Arkivansvarlig
E-post
Telefon 51 20 11 62