Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan

Kommunedirektør Ørjan Daltveit presenterte forslaget til økonomiplan og budsjett for kommunestyret tirsdag kveld 31. oktober. 

Kommunedirektør Ørjan Daltveit presenterer budsjettet, viser grafer over vindinntekter - Klikk for stort bilde

Den viktigste satsingen i kommunedirektørens forslag er Bjerkreim helsesenter, som er under bygging. 

— Bygging og drift av Bjerkreim helsesenter har vært en veldig tydelig satsing av kommunen gjennom mange år. Alle involverte følger byggeprosessen nå. Denne satsningen tar helt klart store deler av mulighetsrommet vi får med vindkraftinntektene. Låneopptak som følge av byggingen fører til at kommende renter og avdrag må dekkes inn. Dette må dekkes av driftsbudsjettet. Renter og avdrag øker betydelig, forklarer kommunedirektør Ørjan Daltveit

Formannskapet behandler økonomiplanen og budsjettet 21. november. Formannskapet legger økonomiplan og budsjettplan ut på høring og gir innstilling til kommunestyret,  som behandler og vedtar saken 12. desember.

Økonomiplan 2024 - hoveddokument.pdf (PDF, 880 kB)

Ørjan Daltveit
Kommunedirektør
E-post
Telefon 51 20 11 25
Mobil 90 50 08 85