Hvordan står det til med folkehelsa i kommunen vår?

Folkehelsekoordinator Line Pettersen fikk mye skryt for arbeidet da hun la fram oversikten for kommunestyret mandag. 

Line Pettersen - Klikk for stort bilde

Folkehelseloven krever at kommunen har oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Folkehelseoversikten 2024-2027 ligger til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet.  Den fungerer også som faglig grunnlag for politiske beslutninger og prioriteringer.

Positive indikatorer

Bjerkreim kommune har mange indikatorer der vi ligger bedre an enn landsgjennomsnittet. Her er noen:

  • Lav arbeidsledighet (0,9 prosent vs. 1,8 %, topp 10 blant kommuner i Norge
  • Høy medianinntekt pr. husholdning (667 000 kroner vs. 547 000, topp 10 blant kommuner i Norge)
  • Få barn mellom 0-17 år som bor trangt (7 prosent vs. 18,3 prosent, topp 2 blant kommuner i Norge)
  • Mange ungdommer som opplever trygghet i nærmiljøet (92 prosent vs. 84 prosent, topp 3 blant kommuner i Norge.

Noen utfordringer

Men alt er ikke positivt. Bjerkreim har folkehelseutfordringer, spesielt når det gjelder levevaner og helsetilstand. Bjerkreim har høyere forekomst av muskel- og skjelettplager, overvekt og fedme, hjerte- og karsykdommer og kreft. Felles for disse plagene og sykdommene er at de i stor grad kan forebygges med et sunt kosthold og fysisk aktivitet.

Basert på de identifiserte folkehelseutfordringene i Bjerkreim, er det særlig fire områder kommunen bør rette oppmerksomheten mot de neste fire årene:

  1. Kosthold og ernæring 
  2. Fysisk aktivitet
  3. Utjevne sosiale helseforskjeller 
  4. Nærmiljø, fritid og deltakelse 

 

Les saken som var oppe i kommunestyret og hele folkehelseoversikten