Faktura til og fra Bjerkreim kommune

Faktura til Bjerkreim kommune

 • Fortrinnsvis som EHF faktura til org. 970 490 391
 • Alternativt: e-post til: kommunekassen@bjerkreim.kommune.no eller på papir til Bjerkreim kommune, Fakturamottak, pb. 19, 4384 Vikeså.

 

Bjerkreim kommune sender alle fakturaer digitalt, som e-Faktura, Vippsfaktura og digital postkasse (Digipost eller eBoks). 

Bjerkreim kommune som fakturautsteder kan ikke påvirke hvilken kanal du får fakturaen i. Du styrer dette fullt og helt på egen hånd. Før fakturaen sendes gjøres det et oppslag mot de ulike kanalene i en preferert rekkefølge, og fakturaen sendes i den øverste rangerte kanalen som er aktiv.

Alternativene er:

 1. avtalegiro
 2.  e-Faktura
 3. vipps-regning
 4. digital postkasse innbygger

Avtalegiro

Er automatisk betaling hvis dekning på konto og under trekkgrense. Den fungerer som tidligere ved at du oppretter eller avslutter avtalen gjennom banken din. Varselet om avtalegirotrekk vil bli sendt på papir dersom du ikke har nettbank. Navn på varselet er ‘’Belastningsoppgave’’ og skal betales.

Dersom du har avtalegiro, vil betalingsvarselet bli forsøkt distribuert digitalt. Fakturablanketten vil ikke ha noe girodel til brevgiro.

En god løsning for deg som ikke har nettbank eller andre digitale løsninger vil da være å opprette AvtaleGiro hos din bank, så får du tilsendt belastningsoppgave i posten.

Digital utsendelse vil skje på de fakturaene som ikke har avtale med bank. Disse vil sendes til en sikker digital postkasse og må behandles som en vanlig faktura.  En digital utsendelse vil si at forsendelsen går til Altinn, Digipost eller e-Boks. Fakturaer mottatt i digital postkasse må derfor behandles hos deres bankforbindelse.

e-Faktura

Er et godt alternativ til AvtaleGiro. Vi vil anbefale alle våre kunder å opprette e-Fakturaavtale i banken.  e-Faktura sikrer at fakturaen kommer kjapt frem, samt at den er ferdig utfylt, slikt at du slipper å taste kontonummer, KID og beløp.


e-Faktura har tre ulike varianter:

 1. Aktiv e-Fakturaavtale, som er ordinær e-Faktura. Hvis du ikke ønsker dette, må du avslutte e-Fakturaavtalen i nettbanken.
   
 2. e-Faktura YesToAll/Ja takk til alle, hvor det ikke fremgår at du har en aktiv avtale med Bjerkreim kommune, men har akseptert e-Faktura fra alle fakturautstedere. Hvis du ikke ønsker dette, må du slå av YesToAll/Ja takk til alle i nettbanken.
   
 3. Vipps Regning som kommer frem i nettbanken. Hvis du ikke ønsker dette, gå inn i Vippsappen og slå av visning av Vipps Regninger i nettbanken.

Vipps Regning forutsetter at du benytter Vipps, og har aktivert Vipps Regning inne i appen. Betaling av regninger i Vipps er veldig enkelt og man bestemmer selv om betalingen skal skje umiddelbart eller ved forfallsdatoen som står på fakturaen.

Vipps-regning

Er et produkt der fakturaen fullt og helt er sendt til Vipps. Samtidig finnes det også en variant hvor en e-Faktura vises i Vipps. Dette styres av innstillinger inne i Vippsappen.

Vipps kommer stadig med nye oppdateringer av sin app for å bedre funksjonalitet og brukeropplevelsen. Vipps som selskap tar selv beslutninger om hvilke innstillinger som følger med en oppdatering. Eksempelvis har det blitt lansert oppdateringer som inneholder automatisk samtykke i å motta fakturaer på Vipps. Mange har reagert på at de ikke har gjort dette valget, men valget er gjort i det du har lastet ned oppdateringen.

Dersom du ikke ønsker å motta Vipps Regning, eller visning av e-Faktura i appen, må du gå inn på innstillingene i appen og deaktivere dette.

Dette gjøres slik:

 • logg deg inn i Vipps-appen
 • klikk på "Profil" nederst til høyre
 • klikk på "Regninger og e-Faktura"
 • velg om du vil slå av visninger av e-Faktura eller e-Faktura i Vipps, ved å klikke til høyre ved hvert punkt slikt at valget blir gråhvit.

Husk at hvis du deaktiverer Vipps Regninger før en utestående faktura er betalt, må du betale fakturaen manuelt. Du finner betalingsinformasjonen på fakturaen i Vipps.

For å motta faktura på Digipost eller eBoks må man ha opprettet en digital postkasse hos en av disse. Dersom du allerede har avtale om e-Faktura eller avtalegiro med kommunen vil disse være foretrukket foran Digital Postkasse.

Fakturaer sendt til Digital postkasse innbygger (Digipost/eBoks) er å anse som fullverdige postleveranser. Varsling via SMS eller e-post på mottatt post styres fullt og helt på dine varslingsinnstillinger inne i din digitale postkasse, og kan ikke styres eller overstyres av Bjerkreim kommune.

Dersom du velger å motta post i Digipost/eBoks, vil du også motta fakturaer her. Dersom du ikke vil motta post og fakturaer digitalt, må du aktivere en høyere rangert kanal eller deaktivere den digitale postkassen. Reservasjon av digital post fra offentlig sektor utføres på www.norge.no/reservasjon

Avtalegiro/e-Faktura

Bjerkreim kommune sender ikke ut faktura med girodel til våre kunder. Kommunen vil har gått over til nytt standardformat på fakturaer. De av våre kunder som benytter brevgiro kan tilsendt faktura ikke benyttes til betaling.

e-Faktura og AvtaleGiro er den enkleste og sikreste måten å unngå ubehagelige overraskelser på. En e-Faktura kommer ferdig utfylt og klar til godkjenning i nettbanken. De av våre kunder som ikke vil ha e-Faktura er AvtaleGiro løsningen. Med AvtaleGiro sørger banken for at regningen automatisk blir betalt på forfallsdato forutsatt at det er penger på kontoen. Opprettelse av e-Faktura og/eller AvtaleGiro gjør du med din bankforbindelse da dette er et forhold mellom deg og banken.

Faktura som til nå er utsendt på blankett vil fra dags dato bli sendt til din digitale postkasse, evt. til Altinn.

Fordeler med e-Faktura

 • billig ­- du får ingen fakturagebyr
 • enkelt - du får regningene dine rett i nettbanken din, ferdig utfylt
 • oversiktlig - alle regninger lagres i nettbanken. Når du får en ny regning, får du beskjed
 • praktisk - du kan betal regningene dine når som helst, hvor du enn er
 • fleksibelt - du kan endre både forfallsdato, beløp og belastningskonto. Du kan også stoppe betalingen
 • tidsbesparende -  du trenger ikke å forholde deg til lange KID-nummer eller annen betalingsinformasjon
 • miljøvennlig - med e-Faktura sparer du miljøet for unødvendig papirbruk

Fordeler med AvtaleGiro

 • billig - Du får ingen fakturagebyr og regningene betales alltid i tide slik at du unngår purringer
 • enkelt - banken sørger for at regningene betales automatisk på forfallsdato
 • tidsbesparende - du trenger ikke å forholde deg til lange KID-nummer eller annen betalingsinformasjon
 • oversiktlig - du har full oversikt i nettbanken. Før forfall vil du motta en varsling om kommende trekk
 • fleksibelt - du kan endre forfallsdato, beløp og belastningskonto, eller stoppe betalingen i nettbanken

Hvordan inngå e-Faktura og AvtaleGiro?

Opprettavtale nå - Logg deg inn i nettbanken din og finn oss som tilbyder av e-Faktura og AvtaleGiro.
Tilbud i nettbanken - Når du betaler din neste regning fra oss vil du i de fleste nettbanker bli spurt om du ønsker å opprette en e-Faktura- eller AvtaleGiro-avtale. Ved å akseptere tilbudet opprettes avtalen. Du får beskjed når avtalen trer i kraft. Husk at du må betale regninger tilsendt i posten som normalt inntil avtalen er aktivisert.
Kontakt banken -  Kontakt banken din for å opprette e-Faktura og AvtaleGiro.

Artikkelliste

Kristine Espedal
Økonomimedarbeider
E-post
Telefon 51 20 11 67

Åpningstider

Bjerkreim kommunehus

Man. - fre. kl. 08 - 15

Adresse

Besøksadresse:

Nesjane 1, 4389 Vikeså

Postadresse:

Postboks 19,  4384 Vikeså

Kart