Rettigheter og klagemuligheter

Rettigheter

Her kan du lese mer om dine rettigheter innenfor helse og omsorgstjenester

Rett til å klage

Du som innbygger har rett til å klage dersom du ikke er fornøyd med tjenestetilbudet, eller mener du har blitt dårlig eller urettferdig behandlet i helse, sosial - eller omsorgstjenestene.
Hvordan du går fram vil være avhengig hva du klager på.
Felles for alle klager er at de må inneholde hva som skjedde, når og hvor.

Klage på vedtak eller avgjørelse

Dersom du har søkt og fått avslag på en tjeneste (f.eks. en omsorgstjeneste), eller det er tatt en avgjørelse du er uenig i, kan du sende en rettighetsklage.

Denne sender du til tjenestestedet du vil klage på. Da får tjenestestedet mulighet til å uttale seg. Dersom tjenestestedet er uenig i din klare, sendes klagen videre til Statsforvalteren som vil behandle klagen.

Tilsynssak

Dersom du mener det har skjedd en feil ved behandlingen du har fått eller med tjenesten du har mottatt, kan du be Statsforvalteren opprette en tilsynssak.  Utfyllende informasjon finner du  på Statsforvalteren sin nettside.

Denne klagen sender du direkte til Statsforvalteren, som da kan opprette en tilsynssak. I slike tilfeller tar Statsforvalteren kontakt med behandleren eller tjenesten slik at disse får anledning til å uttale seg i saken.  Du som klager får et avsluttende brev om resultatet i saken, og hva Statsforvalteren konkluderer med.

Les mer på helsenorge om klagemuligeter

Bjarne Tengesdal
Omsorgssjef
E-post
Telefon 51 45 93 52
Mobil 40 00 11 09
Grethe Berntsen
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 51 20 11 58
Mobil 40 44 49 13
Eva Fagerheim
Kommunalsjef levekår
E-post
Telefon 51 20 11 08
Mobil 45 43 29 73