Kontaktinformasjon for spesialisthelsetjenesten

Somatisk helsetjeneste

Gjelder for pasienter som trenger tilbud om rehabilitering i institusjon, langtidsopphold eller hjemmesykepleie.

Bjerkreim omsorgssenter:
Institusjon: telefon  51459360
Hjemmesykepleie: telefon 51459371
 

Postadresse: Bjerkreim omsorgssenter, Postboks 17, 4384 VIKESÅ.

Besøksadresse: Vikeså gt. 16, 4389 VIKESÅ

Pakkeforløp barn og unge (0-16 år)

Bjerkreim helsestasjon
v/ ledende helsesøster Grethe Berntsen. Tlf.: 51201168
Trefftid: 08-15