Voldtekstmottaket i Sør-Rogaland

Bjerkreim kommune har et samarbeid med voldtektsmottaket i Stavanger. Voldtektsmottaket har døgnåpent og holder til ved Stavanger legevakt.

Voldtektsmottaket ved Stavanger Legevakt

Dersom en har vært utsatt for vold eller overgrep, kan en ta direkte kontakt. På voldtektsmottaket blir en møtt av sykepleier med spesialkompetanse på vold- og overgrepssaker. Her får en tilbud om psykososial oppfølging av psykiatrisk sykepleier og videre oppfølging av fastlege dersom det er ønskelig. Det blir gjennomført undersøkelse i tett samarbeid mellom lege og sykepleier

Voldtektsmottaket samarbeider med barneavdelingen på SUS, og  med Barnehuset i saker hvor den overgrepsutsatte er under 14 år.

Eva Fagerheim
Kommunalsjef levekår
E-post
Telefon 51 20 11 08
Mobil 45 43 29 73

Adresse

Nesjane 1

4389 Vikeså