Søk om inntil 5000 kroner i støtte til å kjøpe el-sykkel

I den nye tilskuddsordningen til kommunen er det 125 000 kroner -  det betyr at en god del innbyggere kan få pengestøtte til å kjøpe el-sykkel.  Søknadsfristen er 7. desember.

syklist ved fjorden - Klikk for stort bilde Rogaland fylkeskommune, Elisabeth Tønnessen

 

Søk om støtte til kjøp av el-sykkel

Tenk så fint det er å suse til jobben, til butikken eller til trening på el-sykkel. Du får frisk luft, litt trening og ikke minst så sparer du klimaet. 

Bjerkreim kommune samarbeider med Kolumbus om den nye tilskuddsordningen. Innbyggere over 18 år i kommunen kan søke om å få inntil 5000 kroner i tilskudd til å kjøpe el-sykkel.   

Hvorfor en støtteordning?

Kolumbus og Bjerkreim kommune ønsker å legge til rette for at flere velger sykkel framfor bil i Bjerkreim.  I et miljø- og folkehelseperspektiv er vi alle nødt til å bruke bilen mindre og kroppen mer. 

Hvem kan få støtte - kriterier

 • du må være over 18 år og bo/registrert innbygger i Bjerkreim
 • kun én person i en husstand kan søke og få støtte
 • du må kjøpe sykkel fra en butikk, altså ikke en privatperson.
 • støtten er på inntil 5000 kroner og kan ikke være mer enn 30 prosent av prisen på el-sykkelen 
 • de som får støtte må forplikte seg til å svare på spørreundersøkelse i regi av Kolumbus
 • hver søker kan få støtte til én el-sykkel
 • støtten skal betales tilbake hvis den er tildelt på feil grunnlag 
 • du kan ikke få støtte til en el-sykkel som er kjøpt eller bestilt før 16.11.2023     
 • de som får støtte må beholde el-sykkelen i minst tre år
 • du må være villig til å stille opp til bilde, til bruk i kommunens kanaler

Hva skjer videre? Når får jeg svar?

 • søknadsfristen er 7. desember
 • loddtrekningen skjer på kommunetyremøtet 12. desember 
 • kort tid etter trekningen sender kommunen ut brev til de som får tilskudd
 • fristen for å kjøpe sykkelen/sende utbetalingsskjema/levere kvittering/kjøpsbevis er 16. juni 2024. 
 • blir det færre søkere enn vi har penger til, blir det en ny søknadsrunde seinere
Line Pettersen
Frivillighet- og folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 51 20 11 03
Mobil 95 86 32 77