Eiendomsskatt

Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Det er eiendomsskatt på alle eiendommene i kommunen, både bebygd og ubebygd. 

Alle eiendommene får en skatteseddel. På skatteseddel går det fram om det er skatteplikt eller fritak. Eiendomsskatt under kr 300 blir ikke fakturert.

Bolighus

For boliger bruker kommunen Skatteetatens fastsetting av verdien. Les mer om beregning av verdien på Skatteetaten

Mener du skatteetatens verdi er feil? Da må du rette formueverdien i skattemeldingen din.

NB! Vi legger til grunn den siste skattefastsettingen som er tilgjengelig 1/1. For 2024 er det skattefastsettingen fra 2022 som gjelder. Derfor endrer eiendomsskattegrunnlaget seg hvert år.

Skatteseddelen (verdien, skattesatsen og hvor mye du må betale for det aktuelle året) blir sendt i månedsskiftet februar/mars.  Eiendomsskatten blir fakturert sammen med de andre kommunale avgiftene.

Fritidseiendommer

For fritidseiendommer er det kommunen som har fastsatt taksten.  Taksten gjelder for perioden fram til 2030. Skjer det større endringer med eiendommen, vil kommunen endre taksten. 

Skatteseddelen (verdien, skattesatsen og hvor mye du må betale for det aktuelle året) blir sendt i månedsskiftet februar/mars.  Eiendomsskatten blir fakturert sammen med de andre kommunale avgiftene.

Mener du at taksten er feil, kan du klage over taksten til kommunen. Dette gjør du innen fristen som er oppgitt på skatteseddelen eller kommunens hjemmeside.  Klagen sender du til kommunen.

Landbruk

For landbrukseiendommer består det delvis fritak og delvis skatteplikt. Den delen av eiendommen som brukes aktivt i landbruk, er fritatt. Dette er jordareal og driftsbygninger mv.  Våningshus, andre bolighus, næringsbygg og hytter er ikke fritatt og blir skattlagt.

For alle bygningene som ikke er fritatt er det kommunen som har fastsatt taksten.  Taksten gjelder for perioden fram til 2030. Skjer det større endringer med eiendommen, vil kommunen endre taksten. 

Skatteseddelen (verdien, skattesatsen og hvor mye du må betale for det aktuelle året) blir sendt i månedsskiftet februar/mars.  Eiendomsskatten blir fakturert sammen med de andre kommunale avgiftene.

Mener du at taksten er feil, kan du klage over taksten til kommunen. Dette gjør du innen fristen som er oppgitt på skatteseddelen eller kommunens hjemmeside.  Klagen sender du til kommunen.

Næringseiendommer

For næringseiendommer er det kommunen som har fastsatt taksten.  Taksten gjelder for perioden fram til 2030. Skjer det større endringer med eiendommen, vil kommunen endre taksten. 

Skatteseddelen (verdien, skattesatsen og hvor mye du må betale for det aktuelle året) blir sendt i månedsskiftet februar/mars.  Eiendomsskatten blir fakturert sammen med de andre kommunale avgiftene.

Mener du at taksten er feil, kan du klage over taksten til kommunen. Dette gjør du innen fristen som er oppgitt på skatteseddelen eller kommunens hjemmeside.  Klagen sender du til kommunen.

Vannkraftverk

For vannkraftverk er det Skatteetaten som fastsetter eiendomsskattegrunnlaget.  Les mer om beregning av eiendomsskattegrunnlaget for vannkraft på Skatteetaten

Skatteseddelen (verdien, skattesatsen og hvor mye du må betale for det aktuelle året) blir sendt i månedsskiftet februar/mars.  Eiendomsskatten blir fakturert sammen med de andre kommunale avgiftene.

Mener du at taksten er feil, kan du klage over taksten til kommunen. Dette gjør du innen fristen som er oppgitt på skatteseddelen eller kommunens hjemmeside.  Klagen sender du til kommunen.

Vindkraftverk

For vindkraftanlegg er det kommunen som har fastsatt taksten.  Taksten gjelder for perioden fram til 2030. Skjer det større endringer med eiendommen, vil kommunen endre taksten. 

Skatteseddelen (verdien, skattesatsen og hvor mye du må betale for det aktuelle året) blir sendt i månedsskiftet februar/mars.  Eiendomsskatten blir fakturert sammen med de andre kommunale avgiftene.

Mener du at taksten er feil, kan du klage over taksten til kommunen. Dette gjør du innen fristen som er oppgitt på skatteseddelen eller kommunens hjemmeside.  Klagen sender du til kommunen.

Ubebygde eiendommer

I kommunen skal alle eiendommene som ikke har fritak, betale eiendomsskatt. Den vanligst fritaksgrunnen i Bjerkreim er at eiendommen benyttes i landbruk eller skogsbruk. Tomter som er ubebygd og som ikke brukes i landbruk/skogsbruk, får en takst og et eiendomsskattegrunnlag. Disse må grunneier betale eiendomsskatt for.

Hanne Hundsnes
Økonomisjef
E-post
Telefon 51 20 11 04
Mobil 45 47 42 87