Priser kultur og fritid

Prisar i kulturskulen

Prisar i kulturskulen
Prisar pr. semester 2024
Elevkontingent musikk og kunst 1250
Elevkontingent dans og drama 1050
Kopiavgift (dans er unntatt) 100
Materialavgift (kunst) 400
Eventuelle lærebøker til selvkost

Priser svømmekurs

Priser svømmekurs
Antall barn 2024
1 barn kr 730
2 barn kr 1355
3 barn kr 1880
Voksne over 16 år kr 1045
All offentlig svømming er gratis

Prisar biblioteket

Prisar biblioteket
Purregebyr og erstatningar Prisar 2024
Første purring kr 0
Andre purring kr 50
Tredje purring/erstatningskrav kr 100 + erstatning
Erstatningar:
Vaksenbok/teikneseriealbum/lydbok kr 400
Barnebok/ungdomsbok/blu-ray kr 300
Tidsskrift/teikneseriehefte/DVD kr 200
Anna materiale Etter vurdering