Vil ha tips om døde andefugler

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa i et fjørfehold i Lund kommune, og besetningen er avlivet. Mattilsynet har opprettet en restriksjonssone på 10 kilometer. 

 Tilsynet registrerer at det fortsatt kommer meldinger om mye døde sjøfugler langs jærstrendene. Mattilsynet har tatt prøver av flere sjøfugler langs kysten, uten det er påvist fugleinfluensa. 

Utbruddet i Lund er et stykke fra områdene der død sjøfugl driver i land, men Mattilsynet ønsker meldinger om døde andefugler, og kommer til å øke antall prøver i tida framover. 

 Melding om død andefugl kan du sende til: helene.haaland@mattilsynet.no.