— Viktigste oppgave er å forebygge kriminalitet

Espen Haga har vært politikontakt i Bjerkreim siden mai i fjor. Du har kanskje sett han på farten rundt forbi i kommunen, i den hvite Mercedes-politibilen?

Politikontakt Espen Haga - Klikk for stort bilde

Haga har kontor på kommunehuset en til to dager pr. uke.

— Jeg har ikke faste dager på kommunehuset, det varierer fra uke til uke for å kunne være mest mulig fleksibel med tanke på planer og avtaler, forteller han.

Han kan nås på mobilnummer: 489 92 239, e-post: espen.haga@politiet.no, og er tilgjengelig de fleste dager i vanlig arbeidstid. I nødsituasjoner kontakter du politiet på 112.

Du finner det meste på politiet.no

I mange tilfeller finner folk nødvendige skjema og informasjon på politiet.no. Dette gjelder både ved anmeldelse, våpen, pass, førerkort, politiattest og andre tjenester. Ellers anbefaler Espen Haga å ta kontakt med Nettpatruljen Sør-Vest eller ringe 02800. Der får du hjelp til ulike spørsmål og henvendelser blir besvart hele døgnet. 

15. januar 2024 åpnet fagmottaket “ved første kontakt”, som en del av sentralbordet, telefon 02800. Fagmottaket svarer ut straffesakshenvendelser mandag til fredag i tidsrommet 08.30 – 15.00. Hos fagmottaket kan man også gjøre avtale for å anmelde ulike forhold som ikke kan anmeldes på politiet.no. 

Forebygging

Blant de viktigste oppgavene til politikontakten er samarbeid med kommunen om felles utfordringer og forebygging av kriminalitet. Politikontakten er bindeledd mellom politi og kommune, og er tilgjengelig for både innbyggere og samarbeidspartnere.

— Noe av hensikten med politikontakten er å ha en fast kontaktperson som oppleves tilgjengelig, og som er tett på kommunen. Folk kan få råd og veiledning, i tillegg til å dele informasjon og bekymringer som kan være nyttig for politiet å vite om, poengterer Espen Haga.