Varsler endringer i matrikkelen

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. Bjerkreim kommune går gjennom matrikkelopplysningene som gjelder bygninger i kommunen.

Kommunen skal, på eget initiativ, rette, endre eller tilføye opplysninger dersom det er behov for dette. Med denne meldingen er du varslet om at feilaktige eller ufullstendige opplysninger i matrikkelen, som gjelder bygninger, vil bli rettet. Endringene omfatter ikke eiendomsgrenser.
 

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med Bjerkreim kommune, tlf. 51 20 11 00, eller e-post: postmottak@bjerkreim.kommune.no.